Testamente som inte uppfyller formkrav

Det finns ett ej underskrivet inbördes testamente där det står att om pappan avlider innan sina ej myndiga barn skall deras laglott ställas under särskild förvaltning hos pappans nuvarande hustru. Nu har pappan gått bort och jag undrar vad som händer eftersom testamentet inte blev underskrivet.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det finns vissa formkrav för upprättande av testamente, dessa anges i Ärvdabalken 10 kap. 1 §.

Kraven är:
* Skriftligt testamente
* Testatorn ska skriva under testamentet med två vittnen närvarande
* De två vittnena ska skriva under testamentet
* Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente.

Om testamentet inte är underskrivet av både testatorn och två vittnen är det alltså inte giltigt och det händer inget speciellt med det. Om giltigt testamente saknas delas arvet upp efter reglerna i Ärvdabalken.

Som sidokommentar med tanke på innehållet i testamentet: Om bröstarvingar vill kan de avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande makan och istället ärva en del när hon avlider (se 3 kap. 9 § Ärvdabalken). Värt att påpekas är att omyndiga personer ej kan avstå från sitt arv själva, det kan göras av vårdnadshavare.


Hoppas du har fått svar på din fråga.

Mvh,

Rebecca AxelssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”