Testamente som har upprättats innan giftemål

Min man och jag skrev inbördes testamente innan vi var gifta. Nu är vi gifta gäller testamentet ändå?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente som har skrivits innan du gifte dig gäller fortfarande. Det finns dock viss inskränkning i testamentet genom att ni har gift er. Först och främst sker en bodelning vid ena makens bortgång, (1 kap. 5 § ÄktB) och (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen delas allt som inte är enskild egendom lika mellan makarna, (11 kap. 3 § ÄktB). Skulle det vara så att den efterlevande maken inte får ut mer än fyra prisbasbelopp har den efterlevande maken rätt att ta ut en del av den avlidnes egendom, så att den efterlevande maken får ut minst fyra prisbasbelopp, (3 kap. 2 § andra stycket ÄB). Denna prisbasbeloppsregel trumfar över testamentet och ger förtur för efterlevande make gentemot testamentstagaren (3 kap. 2 § ÄB). Vad prisbasbeloppet ska ligga på framgår av 2 kap. 6 och 7 § Socialförsäkringsbalken, men för att slippa uträkningen så framgår prisbasbeloppet av Regeringens hemsida. I dagsläget ligger prisbasbeloppet på 48 300 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning