Testamente över gränser (Sverige och Norge).

2020-03-31 i Testamente
FRÅGA
Hej.Jag är 58 år gammal, svensk medborgare, men bor och arbetar i Norge. Vänligen en fråga: Vad bör göra (och inte göra) för att etablera ett testament som blir giltigt både i Norge och i Sverige? Kort uppsummerat har jag en son och ett barnbarn i Sverige, men stort sett allt jag äger och har finns i Norge. Vill också precisera att jag redan har ordnat ett testament via norsk advokatfirma, men undrar om samma procedur också bör göras med hjälp av legitimerad svensk jurist?På förhand tack för orientering.Med vänlig hälsning.OE
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har egendom i Norge och har upprättat ett testamente i Norge och undrar ifall du även behöver göra det i Sverige då både du och framtida testamentstagare är svenska medborgare.

För att undvika att anhöra drabbas av önödiga överraskningar är det att föredra att den som har som avsikt att lämna kvar sin kvarlåtenskap till någon upprättar ett testamente. Detta gäller oberoende av i vilket land man är bosatt i. Eftersom jag inte känner till detaljerna i ditt testamente kan jag inte uttala mig särskilt om detta, men fördelarna med att upprätta ett svenskt testamente är att du kan göra ett aktivt lagval och bestämma att svensk lag ska tillämpas.

Frågor om arv som har internationell anknytning regleras i EU:s arvsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012) och ska tillämpas på frågor av denna karaktär. Huvudregeln är att lagen i det land där du har hemvist vid tiden för din död ska tillämpas på arvet (art. 21.1). Om du avlider i Sverige är det svensk lag som ska tillämpas, och om du avlider i Norge är det norsk lag som ska tillämpas.

Om du vill ha vidare råd med hur du ska gå tillväga rekomenderar jag dig att kontakta våra jurister på telefonnumret 08-533 300 03 eller boka tid på hemsidan https://lawline.se/boka. De kan hjälpa till med en närmare konsultation och/eller ändring eller upprättande av testamente.

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91125)