Testamente - orubbat bo, efterarv, laglott

Min Pappa vill göra mig arvslös, han är omgift sedan några år tillbaka, hon har inga barn idag och är 45år.

Han vill säkerställa att hans nya fru skall sitta i orubbat bo. Så han skall gå till en advokat som skall skriva testamentet, och jag antar att jag måste skriva på att jag går med på detta.

Jag har 2st syskon som verkar gå med på detta, så jag blir "bad boy" om jag inte jag skriver på.

Men kan han göra mig arvslös? Jag skulle vilja att mina barn skulle få något av arvet efter min bortgång. Jag har ingen tanke på att jaga bort nya frun från huset (c:a 6milj efter lån betalda)

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB) som du hittar (https://lagen.nu/1958:637).

Din pappa har rätt att genom ett testamente bestämma över vad som ska hända med hans kvarlåtenskap, det följer av 9 kap 1 § ÄB.

Av din fråga tolkar jag det som att din pappa vill att hans nya fru ska ärva hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och därigenom önskar att hon ska få bo kvar i huset, det vill säga sitta i orubbat bo.

Fri förfoganderätt innebär att din pappas nya fru fritt kan förfoga över den ärvda kvarlåtenskapen från din pappa, med ett undantag, hon får inte testamentera bort den egendomen eller fördela den genom testamente.

Ett testamente är ingenting som du som barn behöver skriva på, utan det som krävs är att din pappa skriver under sitt testamente och att två vittnen också skriver under och anger sitt yrke och sin hemvist. Vittnena eller någon närstående till dem får inte vara några som ska få del av kvarlåtenskapen som din pappa fördelar genom testamentet. Dessa bestämmelser följer av 10 kap 1,2 och 4 §§ ÄB.

Att din pappa vill testamentera bort all sin egendom med fri förfoganderätt till sin nya fru är inte någonting du i ett testamente behöver samtycka till. Skulle du vilja få ut din laglott vid din pappas död trots att han testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till sin nya fru kan du istället påkalla jämkning av testamentet och därav få ut din laglott ur kvarlåtenskapen. Din laglott har du rätt att få oavsett vad han skrivit i sitt testamente. Att du har rätt att få ut din laglott och har möjlighet att jämka testamentet följer av 7 kap 3 § ÄB.

Skulle du inte vara intresserad av att begära ut din laglott direkt vid din pappas död och istället acceptera det han skrivit i sitt testamente om att hans nya fru ska få sitta i orubbat bo och därigenom avstå från ditt arv så behöver du inte göra något vid din pappas död utan då aktualiseras istället bestämmelsen i 3 kap 9 § ÄB. Av regeln i 3 kap 9 § ÄB följer att när du som bröstarvinge (hans barn) har avstått från ditt arv vid hans död till förmån för hans nya fru så tillämpas bestämmelsen om efterarv i 3 kap 2 § ÄB när hon dör. Principen om efterarv innebär att det som din pappas nya fru ärvde av honom vid hans bortgång sätts i relation till hennes totala förmögenhet efter bodelning och arv, och därigenom uppkommer ett andelstal.

De andelstalet multipliceras sedan med den kvarlåtenskap som finns kvar vid den nya fruns bortgång.

Resultatet från den beräkningen ärver alltså din pappas bröstarvingar (ni som är hans barn) genom principen om efterarv enligt 3 kap 9 § och 2 § ÄB först när hans nya fru dör, om ni väljer att avstå från att begära ut er laglott direkt vid hans död.

Du/ni har således två alternativ, endera begära att få ut laglotten direkt vid er pappas död genom att påkalla jämkning av testamentet, eller avstå från arvet vid din pappas död och istället tillämpa principen om efterarv och få del av arvet först när hans nya fru avlider.

Jag hoppas att jag med detta besvarat dina frågor. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning