Testamente om fördelning av arv mellan bröstarvingar

2020-10-16 i Testamente
FRÅGA
Jag har fått genom förskott på arv en sommarstuga av mina föräldrar. Tax värde ca 650. 000 kr. Nu har de sålt sin lägenhet och vill ge min bror pengar som förskott på arv. 500 000kr. De vill att när de sedan gått bort båda två så ska återstoden av kvarlåtenskapen delas lika. Är det möjligt? Kan man skriva i min brors gåvobrev att i och med detta så ska återstoden av ev arv delas lika?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken, fortsättningsvis förkortad ÄB.

Det är fullt möjligt för dina föräldrar att bestämma att kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan er efter deras bortgång även om det skulle vara så att ni fått förskott på arv med olika värden så länge det inte inskränker på laglotten, som är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Både du och din bror har således rätt till laglotten oavsett hur era föräldrar vill fördela arvet. Det borde dock inte bli ett problem eftersom skillnaden mellan summorna på gåvorna ni fått inte är så pass stor att någon skulle få mindre än sin laglott. Nu utesluter jag att det finns någon annan bröstarvinge på någon av föräldrarnas sidor för du har inte nämnt det men i sådana fall skulle hen också ha rätt till sin laglott av kvarlåtenskapen.

Fördelningen av kvarlåtenskapen ska dock regleras genom ett testamente och inte genom ett gåvobrev eftersom det är den lämpliga formen. Om dina föräldrar vill att fördelningen av kvarlåtenskapen mellan dig och din bror ska se ut på ett visst sätt ska de således upprätta ett testamente där detta framgår. Formkraven för testamentet är att det ska upprättas skriftligt. Testatorn ska även skriva under testamentet under närvaro av två vittnen som också ska underteckna (10 kap. 1 § ÄB). Det finns även krav på vem som kan vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). T.ex. får varken du eller din bror vara vittnen. Dina föräldrar kan upprätta såväl separata testamente som ett inbördes testamente men utifrån syftet skulle det sistnämnda vara ett lämpligt alternativ.

Sammanfattning

Det är möjligt att dina föräldrar bestämmer att resten av kvarlåtenskapen ska delas på ett visst sätt och detta sker genom testamente.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91063)