Testamente och särkullbarns rätt till arvslott

2016-07-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag har två barn och ska gifta mig med en kvinna som inte är mamma till barnen. Hon har inte några barn sedan tidigare. Hur kan vi säkerställa att vårt gemensamma boende tillfaller henne om jag dör och vad i övrigt är viktigt at tänka på i detta fall?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som makar har man som huvudregel rätt att ärva varandra framför gemensamma barn (bröstarvingar), se ÄB 3:1 st. 1. Detta innebär att om ni som makar inte har några gemensamma barn, men den döde maken istället har barn sedan tidigare (sk. särkullbarn) så ska kvarlåtenskapen tilldelas dem som arv, se ÄB 2:1 st. 1.

Eftersom särkullbarn till den döde maken är bröstarvingar så har de rätt till sin arvslott. Det finns därmed ingen möjlighet att genom testamente förordna så att särkullbarn får vänta med att ta ut sitt arv så att efterlevande make ska kunna bo kvar i det tidigare gemensamma boendet. Dock finns det en möjlighet för särkullbarnen att frivilligt avstå sin arvslott till förmån för efterlevande make enl. ÄB 3:1 st. 1 samt 3:9. Detta innebär att särkullbarnens arvsrätt skjuts upp tills efterlevande make går bort. Som exempel; om din kvarlåtenskap efter bodelning har ett värde av 100 000 kr så har dina två särkullbarn rätt till hälften var, alltså 50/100.

När sedan efterlevande make dör har särkullbarnen rätt till 50/100 vardera ur hälften av dennes kvarlåtenskap, eftersom hälften utgör hennes kvarlåtenskap och hälften utgör arvet från dig. Eftersom att kvarlåtenskapen efter efterlevande make kan minska respektive öka i värde så innebär det en risk för särkullbarnen att avstå från sitt arv enligt ovan. Dock finns ett skydd då det arv som särkullbarnen avstår ifrån innehas av efterlevande make med fri förfoganderätt, vilket innebär en rätt att förfoga över egendomen, men inte rätt att testamentera bort den.

Om särkullbarnen väljer att ta ut sitt arv direkt så är det viktigt att uppmärksamma efterlevande makes skydd i den sk. basbeloppsregeln. Detta innebär att efterlevande make har rätt att, tillsammans med egendom från bodelning samt sin enskilda egendom, få ut egendom ur kvarlåtenskapen till ett värde av 4 x prisbaseloppet (4x44300), se ÄB 3:1 st. 2.

Om ni väljer att ändå skriva ett testamente som påverkar bröstarvingars arvslott så kan dessa jämka testamentet enl. ÄB 7:3. Bröstarvingarna har då rätt att direkt få ut hälften av sin arvslott, vilket är dennes laglott enl. ÄB 7:1.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1114)
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?
2020-11-22 Hur fördelas arvet när det enbart finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (86591)