Testamente och laglottsregeln

2017-02-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är en kvinna som har varit gift 36 år med en man som nyligen har gått bort. Han var tidigare gift och dom fick en dotter. Nu vill denna dottern ha hälften av allt, även mina privata ägodelar som bil och smycken. Och pensionspengar. Vi har även ett inbördes testamente där det står att vi ärver varandra, lös och fast egendom. Testamentet är bevittnat på Göteborgs Rättsbyrå. Vänliga Hälsningar
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en make går bort upphör äktenskapet och en bodelning ska göras. Enligt huvudregeln ska makarna i bodelningen få hälften vardera.

För det fall att en make går bort gäller att efterlevande maken får ärva den avlidne makens kvarlåtenskap. Det föreligger dock ett undantag till denna regel - finns det ett särkullbarn ska denne ha en möjlighet att få ut sin arvslott direkt efter bodelningen. Hans dotter har alltså rätt att få ut sin arvslott direkt.

Däremot kan den legala arvsordningen inskränkas genom ett testamente. Det verkar som att ni har upprättat ett giltigt testamente som ska gälla. Hans dotter kan dock jämka testamentet, vilket innebär att hon kan begära ut sin laglott.

I ditt fall kommer testamentet att gälla - dock kommer testamentet att inskränkas till den del att dottern till din avlidna make kommer ha rätt att få ut sin laglott. Huvudregeln är att den egendom ska tillfalla henne är sådan egendom som hennes far har ägt.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att hans dotter har rätt att få ut sin laglott. Denna rätt har hon alltid, oavsett om ni har skrivit ett testamente som säger något annat. Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är den del som hans dotter hade fått om ni inte hade skrivit ett testamente.

Jag förstår om detta verkar krångligt. Det är inte lätt! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1126)
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?
2021-01-10 Möjlighet att ge efterlevande make all kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (88110)