Testamente och laglott

2019-05-29 i Testamente
FRÅGA
Min pappa har testamenterat allt till sin nya fru. De har inga gemensamma barn och jon har heller inte några tidigare barn. Nu har min pappa gått bort. Som jag förstår det får jag och min syster alltså inget mer än vår laglott om vi vill ta ut vårt arv nu. Men om vi väljer att låta det vara. Kan frun då spendera hela arvet så inget finns kvar när hon går bort? Hur fungerar det med arvsrätten? Har vi fortfarande rätt till hälften av tillgångarna som finns vid boupptäckningen som görs nu? Hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i ärvdabalken (ÄB).

Testamente
Genom testamente kan en arvlåtare ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas i enlighet med testatorns vilja, såsom den har kommit till uttryck i testamentet.

Inskränkningar i testationsrätten
Den som är bröstarvinge till testator vid dennes död är berättigad till laglott. Ni som är testatorns barn är alltså laglottsberättigade. Hälften av den laglott som skulle ha tillkommit en bröstarvinge om testamente inte upprättats utgör laglotten (7 kap 1 § ÄB). Laglotten utfaller inte automatiskt utan förutsätter att varje bröstarvinge som vill ha sin laglott begär jämkning av testamentet (7 kap 3 § första stycket ÄB). Begäran om jämkning ska ske inom sex månader från det att bröstarvingen blev delgiven testamentet. Väljer ni att låta det vara så förlorar ni er rätt till laglott (7 kap 3 § tredje stycket ÄB).

Sammanfattning
Er pappa har alltså testamenterat bort allt till sin nya fru. Genom jämkning av testamentet kan ni som bröstarvingar få ut er laglott vilket skulle motsvara en fjärdedel var av er pappas kvarlåtenskap efter bodelning. Väljer ni att inte påkalla jämkning så förlorar ni er rätt till laglott och den nya frun kan då spendera hela arvet.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2487)
2020-05-29 Kan man ärva genom testamente om man avlidit innan testatorn?
2020-05-29 Hur gör jag så min sambo ärver mig utan att vi gifter oss?
2020-05-28 Hur kan arvtagare påverka ett testamente?
2020-05-27 Hur kan ett testamente påverka syskonens rätt till arv från den först avlidne

Alla besvarade frågor (80457)