Testamente och gravskötsel

Hur kan en gammal ensamstående dam skriva testamente och testamentera pengar till Svenska Kyrkan före sin bortgång så att hennes församlingen efter hennes bortgång i 25 år kan sköta hennes grav. Hon har inga barn eller arvingar alls.

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga gäller testamente blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Då du nämner att det inte finns några arvsberättigade kommer allmänna arvsfonden enligt 5 kap 1 § ÄB att ärva henne om inget testamente upprättas.

Formkrav för testamenten återfinns i 10 kap 1 § ÄB som föreskriver att ett testamente, för att vara giltigt, ska upprättas skriftligen och bevittnas av två underskrivande vittnen. Att tillägga är att dessa formkrav är strikta varför de är viktigt att följa dessa för att få uttryck för testatorns faktiska vilja.

Vid frågor om gravskötsel rekommenderar jag dock att du vänder dig till den aktuella kyrkan då de reglerar dessa frågor i olika avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle NordinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning