Testamente och efterlevande makes arvsrätt

2016-12-15 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min farbror som fyller 90 år vill att jag ska ärva honom, han är gift och de har inte skrivit något äktenskapsförord, de har inte heller några barn. Om han dör först så ärver hans fru allt och då i sin tur så ärver hennes brorsbarn henne, hur mycket enligt lag av hans tillgångar ärver hans fru och hur mycket kan han testamentera till mig? Hans fru vill inte att han ska testamentera till mig. Hur formulerar man sig i testamentet att han önskar att jag ska ärva honom.Vänliga hälsningar Eva
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger tillfaller den avlidne makens tillgångar den andra maken om inget testamente skrivs. Den rätten till efterlevande som består oavsett testamente regleras i 3 kap. 1 § 2 st. Ärvdabalken. Denna paragraf stadgar att när man räknat samman det som erhålls från bodelningen och efterlevande makes enskilda egendom ska detta värde minst uppgå till fyra gånger basbeloppet om det är möjligt. Basbeloppet fastställs varje år av statistiska centralbyrån och ligger 2016 på 44 300 kronor. Fyra gånger årets basbelopp blir alltså 177 200. Det betyder att om den efterlevande maken erhåller mindre än 177 200 kr när bodelning har gjorts och adderats med enskild egendom, har denne efterlevande make alltid rätt att "ta" från både testamentstagare och bröstarvingars arv.

Ett testamente ska upprättas i enlighet med ett antal formkrav för att det ska vara giltigt, dessa regleras i 10 kap. Ärvdabalken. Testamentet ska upprättas skriftligen och underskrivas av testatorn i närvaro av två vittnen. I testamentet bör det tydligt framgå till vem som pengar eller egendom testamenteras och det allra viktigaste är att undvika oklarheter. För att få hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag dig att kontakta en av våra erfarna jurister, du kan boka tid genom att klicka här.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2685)
2020-12-03 Hur ändrar jag arvsordningen?
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?

Alla besvarade frågor (86881)