Testamente - minska särkullbarnens arvsrätt

2015-06-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej har lite funderingar angående testamente.Är gift min fru har 4 särkullbarn och vi har 1 gemensamt.Vi äger en fastighet 50/50.Vad händer om tex min fru går bort före mig? har förstått att särkullbarn har rätt till sin laglott direkt efter hennes bortgång.Du blir jag kanske tvungen att sälja vårt hus för att särkullbarnen skall ha sin laglott. Går det att skydda sig på något sätt eller minimera särkullbarnens del.Det är inte vår avsikt att undanhålla något för särkullbarnen.Går det inte att skriva testamente att arvet skall utgå när vi båda gått bort?Har testat ert online testamente men är osäker om det är tillämpligt i detta fall.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver så har särkullbarn alltid rätt att få ut sitt arv direkt (antingen i form av arvslott eller laglott) när dennes förälder avlider, medan de gemensamma barnen får vänta med att få ut sitt arv tills båda föräldrarna avlidit, detta enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1§ (här).

Om din fru avlider före dig så ska hennes kvarlåtenskap fördelas på följande sätt:
Eftersom din fru har fem stycken barn (bröstarvingar) så ska kvarlåtenskapen efter henne fördelas mellan dessa fem barn, med andra ord så ska vardera barn ärva 1/5 vardera, detta kallas arvslott. Genom testamente kan dock arvet begänsas till att ”endast” utgöra en laglott vilket motsvarar halva arvslotten, ÄB 7 kap. 1§ (här). Laglottens storlek skulle då utgöra hälften av 1/5, dvs 1/10 av din frus kvarlåtenskap. Laglotten kan inte testamenteras bort utan särkullbarnen i fråga kommer alltid att ha rätt att få ut minst den, i detta fall 1/10.

För att minska särkullbarnens arv kan du och din fru skriva ett testamente med innebörden att du och din fru ärver varandra. I testamentet skulle ni även begränsa särkullbarnens arv till att endast omfatta deras laglott. Vad som kommer att ske är då att om din fru avlider före dig så kommer hennes fyra barn sedan det tidigare förhållandet endast att få ut 1/10 vardera av hennes kvarlåtenskap medan resterande del av kvarlåtenskapen tillfaller dig som efterlevande make.

En annan möjlighet är att särkullbarnen avstår från att direkt kräva ut sin arvslott alternativt sin laglott till förmån för den efterlevande maken, enligt ÄB 3 kap. 9§ (här). Särkullbarnen väljer då frivilligt att vänta med sitt arv. Detta skulle resultera i att de ärver dig (efterlevande make) med samma rätt som din/dina egna bröstarvingar den dagen då du avlider. På så vis skulle du inte behöva köpa ut dem från fastigheten.

Jag har personligen aldrig använt Lawlines online testamente men hittar inget som tyder på att det inte skulle vara tillämpligt i detta fall.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1062)
2020-07-11 Kan en avliden makes barn göra anspråk på den efterlevandes makens bostad och som var parets gemensamma, trots att det är den senare som köpt bostaden?
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (81800)