FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/10/2020

Testamente med villkor om enskild egendom

Hej! Vi funderar på att skriva ett testamente. Där vår ende son ärver oss. Kan man också skriva in att den summan pengar vi lämnar efter oss är hans egendom. Nu är sonen ej gift men man vet ej hur framtiden blir? Skulle han sen skilja sig vill man veta att dom pengar vi lämnar efter oss kommer honom till ägo.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om testamente hittar du i ärvdabalken. I detta fall tillämpas även bestämmelser i äktenskapsbalken.

Det framgår inte av din fråga om ni har flera barn eller endast den son som ni vill testamentera till. Jag kommer därför att redogöra för båda scenarierna:

Ett barn
Det följer av den legala arvsordningen att arv i första hand ska fördelas till den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn. Om ni endast har en son kommer han att ärva hela den kvarlåtenskap som återstår när ni båda har gått bort (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Som ensambarn är han ensamt arvsberättigad och ni behöver därför inte testamentera det för att det ska gälla.

Flera barn
Om ni har flera barn kommer även dessa att vara arvsberättigade. Barnen kommer i sådana fall att dela lika på den kvarlåtenskap som ni efterlämnar (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Den del av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till kallas för arvslott och dess storlek kommer alltså att bero på hur många barn ni har. Barn har även en skyddad rätt till laglott, vilken uppgår till hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Laglotten skyddar barnen och ser till att de alltid har rätt till åtminstone hälften av arvslotten, eftersom den andra hälften kan testamenteras bort. Det innebär att ni kan testamentera bort hälften av er kvarlåtenskap, och låta era barn dela lika på den resterande halvan. Om ni vill att er son ska få en större del av kvarlåtenskapen (än de eventuella andra barnen) så kan ni testamentera bort den disponibla halvan av er kvarlåtenskap till honom. Det skulle leda till att han ärver er via både sin laglott och ert testamente.

Testamente med villkor om enskild egendom
När ett par skiljer sig ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, och alltså inte sådan egendom som kallas för "enskild egendom" (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om en make har fått egendom genom ett testamente som innehåller ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda så är egendomen enskild. (7 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). För att undvika att er son i samband med en skilsmässa blir av med pengar som ni testamenterat till honom kan ni skriva in ett villkor i testamentet om att egendomen ska vara hans enskilda. På så vis kommer pengarna att förbi hans.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar

Emilia AlfredssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000