Testamente med nyttjanderätt

Hej! Vad gäller vid sambo? Vi har inget skrivet och jag undrar vad som händer om min sambo skulle avlida? Vi bor i hans hus där jag inte har någon del alls. Vi skulle behöva hjälp med vad som behöver skrivas om han avlider och vi har kommit överrens om att jag får bo kvar i huset tills jag hittar något annat boende, max 1 år. Han har 3 barn som kan kräva sin rätt.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

En sambo har enligt svensk lag ingen arvsrätt. Om en sambo avlider så ärver dennes arvingar honom/henne, i detta fallet ärver din sambos tre barn honom. När en sambo dör kan dock den andre sambon begära bodelning, 8§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Bodelning ska göras över samboegendom, vilken består utav den gemensamma bostaden och bohaget, om det förvärvats för gemensamt bruk, 3§. Om huset förvärvats under tiden då ni varit sambos eller i anslutning till att ni skulle bli sambos så kan det därför utgöra samboegendom och då har du rätt till hälften av huset vid en bodelning. Om din sambo förvärvat egendomen som enskild egendom så utgör den dock inte samboegendom, 4§. 

Om vi däremot förutsätter att det inte utgör samboegendom så har du således ingen rätt till någon andel av huset. Det ni bör göra är att upprätta ett testamente. Det ni antagligen vill göra är att upprätta ett testamente som föreskriver att du ska ha nyttjanderätt till huset under högst ett år efter sambons frånfälle, men att äganderätten ska tillfalla barnen. 

Ett testamente har vissa formkrav för att bli giltigt, vilka återfinns i 10 kap Ärvdabalken se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 , och det är viktigt att det upprättas helt i enlighet med era viljor. Mitt råd är att kontakta Familjens jurist som är en juristbyrå som arbetar inom detta område där ni kan få kvalificerad hjälp. Besök dem på deras hemsida www.familjensjurist.se (länk finns nedanför svaret, under mitt namn), där kan ni finna mer information om närmaste kontor.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,okänd okändRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”