FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente11/02/2018

Testamente i strid med laglott och efterarv

Hej! Min pappa dog för sex år sedan och mamma ärvde honom. Fyra år sedan träffade mamma en ny man. De gifte sig för nio månader sedan. Min mamma dog förra året och efterlämnade mig och min syster. Den nya mannen anlitade sin vän att göra bouppteckningen, vännen jobbar på bank och vi kände förtroende för honom. Det dök upp ett testamente som mamma hade skrivit till förmån för sin nya man. Han skulle få ärva allt med fri förfoganderätt, vilket betyder att vi tar arv när den nya mannen dör. Om något sådant finns kvar det vill säga. Enligt vännen finns det inget att göra åt testamentet. Båda jag och min syster känner oss svikna av mamma. Nu har det gått ett år och den nya mannen spenderar hela vårt arv på resor, fina middagar med sin nya flamma. Det kommer inte finnas kvar något av vårt arv, varken efter mamma eller pappa. Kan det verkligen vara såhär? Jag hoppas inte det. Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du är bröstarvinge till båda dina föräldrar i ärvdabalkens mening och har således förtursrätt till arv från dem (2 kap. 1 § ÄB). Denna förtursrätt är emellertid inte ovillkorlig. Make ärver nämligen före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB), vilket tycks varit fallet när din pappa dog.

När en make ärver före gemensamma barn så får inte maken förfoga detta arv hur som helst, bland annat får denne inte testamentera bort arvet. Detta beror på att du som bröstarvinge har en rätt till ett uppskjutet arv efter din pappa (ett s.k. efterarv) då din mamma dör. Innan den nya mannen får sin del av din mammas kvarlåtenskap så ska du få ditt efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Såsom jag förstår det på dig så har ni dock inte fått något efterarv vid fördelningen av arvet efter din mamma. Du behöver således påtala testamentets ogiltighet för att kunna tillgodogöra dig efterarvet efter din pappa (13 kap. ÄB). Vanligtvis behöver en ogiltighetstalan föras inom ramen för de tidsfrister som anges i 14 kap. ÄB, men när det rör sig om ett testamente som står i direkt strid mot lag kan en sådan talan föras utan begränsning i tid. Med andra ord är du inte tvungen att inom viss föreskriven tid påtala testamentets ogiltighet, även om det är att rekommendera att påtala detta snarast möjligt.

Enligt 7 kap 1 § ÄB så har du dessutom också, helt oberoende av testamentet, rätt till hälften av din arvslott vid förälders död (den s.k. laglotten). För att få denna så skulle du dock behövt begära jämkning av testamentet inom sex månader (7 kap. 3 § ÄB). Eftersom det gått ett år, så det är för sent för dig att åberopa en rätt till din laglott.

Att den nya mannen ärvt din mamma med fri förfoganderätt innebär precis såsom du säger att ni har en rätt till efterarv när han dör.

Har du fler funderingar kring din rätt till efterarv så är du jättevälkommen att återkomma till oss,

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?