Testamente i samboförhållande

2017-01-15 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag har under de senaste två åren fått uppleva dödsfall inom den närmaste familjen och släkten vilket har fått mig att tänka mer och mer på detta med testamente. Själv är jag sambo, inga barn inblandade, bor i en lägenhet som min sambo äger, har en mamma och två halvsystrar samt en syster på min pappas sida som jag inte haft någon kontakt med. Jag själv äger inget stort men vill ändå försäkra mig om att min sambo sitter säkert om något skulle hända (vet inte vilka rättigheter jag har gällande lägenheten vi båda bott i det senaste året), att det lilla jag har skulle ges till honom om något hände mig samt att min syster som jag inte har någon kontakt med (bor i annat land) inte har rätt till något. Räcker det då om jag skriver ett testamente där min sambo får fri förfoganderätt eller vad är bäst i mitt läge?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som gäller din egendom i samboförhållandet regleras i sambolagen (SL) och vem som ärver dig om du dör regleras i ärvdabalken (ÄB).

Lägenheten

Om någon av er skulle avlida eller ert förhållande skulle upphöra så upplöses ert samboförhållande, enligt 2 § SL. Skulle det hända ska det göras en bodelning, om någon av er begär det, enligt 8 § SL. Skulle förhållandet ha upphört för att någon av er avled så är det endast den efterlevande som kan begära bodelning, inte den andres dödsbo, enligt 18 § SL. I bodelningen så ingår det som kallas samboegendom, enligt 8 § SL. Lägenheten som ni bor i utgör samboegendom, och ingår således i en bodelning, som utgångspunkt om din sambo förvärvat den för ert gemensamma bruk. enligt 3 § SL. Det innebär att han måste ha t ex köpt den för att ni gemensamt skulle flytta in i den för att den ska utgöra samboegendom och därmed ingå i en bodelning. Köpte han den innan ni träffades så har du i stort sätt ingen rätt till lägenheten.

Arv och testamente

Utgångspunkten är att sambor inte ärver varandra. Istället är dina föräldrar dina närmsta arvingar. Jag tolkar det som att din pappa inte är i livet. Skulle du avlida så ärver därför din mamma halva din kvarlåtenskap och dina eventuella helsyskon samt halvsyskon på din pappas sida halva kvarlåtenskapen, enligt 2 kap. 3 § ÄB.

För att din sambo ska ärva dig måste du, som du själv påpekar, skriva ett testamente.

Om du skriver ett testamente där det står att din sambo ska ärva med fri förfoganderätt betyder det att de ovan nämnda personerna, som ingår i vad som kallas andra arvsklassen, får efterarv när din sambo avlider. De får helt enkelt den andelen i din sambos kvarlåtenskap som utgjorde din del och som de skulle ärvt om inte du testamenterat till din sambo. Det innebär att din mamma och sina systrar får rätt till efterarv. Om du vill kan du istället specificera vilka personer som ska ha rätt till efterarv och då räkna upp t ex din mamma och dina systrar men utesluta din halvsyster på din pappas sida.

Ett annat alternativ är att du skriver att din sambo ska ärva din med full äganderätt, då utesluter du helt efterarv. Det skulle innebära att din mamma och dina systrar inte ärver din del när din sambo avlider.

När du upprättar testamentet finns det formkrav du måste tänka på för att det ska vara giltigt. Enligt 10 kap.1 § ÄB så måste du upprätta testamentet skriftligen med två vittnen. Du ska skriva under det med de båda två närvarande. De ska själva också skriva på testamentet med sina namn och de måste veta att det är ett testamente men du behöver inte berätta dess innehåll. De som är vittnen får inte vara under 15 år, det får inte vara din sambo eller någon annan nära släkting. Vidare får inte någon som omfattas av testamentet eller någon nära släkting till denna vara vittne, enligt 10 kap. 4 § ÄB.

Om du vill ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt testamente kan du få det här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94414)