Testamente i avlidens bankfack

2020-03-23 i Testamente
FRÅGA
Vår pappa avled 2008. Hans sambo avled nyligen och hon har inga egna barn eller efterlevande arvsberättigade släktingar. Innan hon avled berättade hon att det finns ett testamente i hennes bankfack och att jag och min bror ska ärva delar av hennes kvarlåtenskap. Hur kommer vi åt testamentet ? Då vi inte har rätt att öppna hennes bankfack kan vi ju inte heller visa på att vi är dödsbodelägare enligt hennes testamente. Lite moment 22 här. Hur gör vi?
SVAR

Hej!

Först och främst ska en bouppteckning sammanställas när en person avlidit. När detta gjorts och bouppteckningen är klar så kan bankfacket öppnas. Har en särskild boutredningsman tillsatts så har denne behörighet att öppna bankfacket. Som huvudregel ska alla dödsbodelägare närvara vid tillfället då bankfacket öppnas. Kan någon inte närvara ska en fullmakt skrivas för att någon annan kan närvara i dennes ställe.

Eftersom ni inte är arvsberättigade efter sambon utan testamentet kommer ni inte bli kallade till att närvara när bankfacket öppnas. Det ni får göra då är att vänta på att boutredningsmannen öppnar bankfacket och vänta på att bli delgivna testamentet. Därefter ska ni styrka att ni tagit del av testamentet och antingen godkänna det eller klandra det inom sex månader från delgivningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86590)