Testamente - gåva på "dödsbädden"

2019-10-31 i Testamente
FRÅGA
Min pappa och hans sambo köpte en lägenhet tillsammans. testamente finns att den som överlever den andre skall få bo kvar och ersätta den andres barn först vid försäljning alternativ den efterlevandes dödsfall. Eller om den först avlidnies barn vill ha ut sin del direkt så blir det bara laglotten.Nu har min pappa avlidit och då kommer det fram ett papper att sambon har strax innan dödsfallet lyckats få pappa underteckna ett gåvobrev där hon får hela lägenheten. Namnteckningen är bevittnad men vi tror inte pappa var vid medvetande vid undertecknandet.vad händer nu med lägenheten när pappa har dött ingen bouppteckning är gjord och vi får inte veta av sambon vilka tillgångar han hade mer än ett lönekonto som nästan är tömt innan dödsfallet.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Ärver sambos varandra?

I svensk rätt är huvudregeln att sambor inte ärver varandra, utan det gör makar, bröstarvingar med flera, det framgår av ärvdabalken 3 kap 1 § och i 2 kap ärvdabalken. När någon av samborna dör, upphör samboförhållandet enligt, 2 § 3 p sambolagen. Och när någon av samborna dör ska en bodelning göras, enligt 8 och 18 §§ sambolagen. Det som ska delas genom bodelningen är det som utgör samboegendom, vilket är bostad och bohag 3 § sambolagen. Som jag nämnde ovan, det jag började med, så ärver inte sambos varandra som huvudregel (se vidare nere under testamente).

Bröstarvingars arvsrätt

Enligt 2 kap 1 § ärvdabalken är det barnen till den avlidne som är de närmaste arvingarna, de ingår i den första arvsklassen. Det betyder att du ska ärva din far. Som arvinge har man rätt till hela arvslotten, alternativt ska man dela denna med sina syskon, 2 kap 1 § ärvdabalken. Det betyder att du kommer ärva din far men inte hans sambo, eftersom hon inte har någon arvsrätt enligt lag. I 7 kap 1 § ärvdabalken, framgår det att hälften av arvslotten är bröstarvingens laglott.

Testamente

Genom testamente kan man begränsa sina barns arvslott. Dock har alltid barnen rätt att få ut sin laglott. För att få ut sin laglott ska man påkalla jämkning, 7 kap 3 § ärvdabalken, av testamentet. Som barn har man som sagt alltid har rätt till sin laglott. Därmed har man inte en möjlighet att testamentera bort rätten till laglotten.

Av testamentet framgår det att båda sambos ska få bo kvar i lägenheten om den ene går bort och om ni barn kräver att få ut er arvslott ska ni bara få laglotten. Det betyder helt enkelt att ni enbart har rätt till er laglott om du/ni vill ha ert arv direkt.

Gåvobrevet

När det gäller gåvobrevet, framkommer det av 7 kap 4 § ärvdabalken, att i situationer där arvlåtaren exempelvis på sin dödsbädd skänker bort sin egendom genom testamente eller liknande, så ska gåvan gå åter eller så ska ersättning för dess värde utgå. Detta kan ni använda er av i er situation. Det krävs även enligt denna paragraf att ni väcker talan i domstol inom ett år från det att bouppteckningen avklarades. Om även hans konto blivit tömt precis på dödsbädden kommer även dessa pengar att ingå. Denna regel är till för att skydda arvtagare.

Sammanfattning

Sambos ärver som huvudregel inte varandra, men testamente kan ändra denna ordning. Testamentet kan dock aldrig inverka på laglotten, den delen har alltid bröstarvingen rätt till. Gåvan som har skett precis innan din far gick bort, tolkar jag som en gåva som denne gett på sin dödsbädd. Denna egendom ska förmodligen gå åter, alternativt får hon betala vad för det. Denna gåva får ej kränka laglotten. Jag kan tyvärr inte svara mer än så eftersom jag inte har mer information. Jag vill tipsa er om att kontakta er jurist som kan hjälpa er med allt detta, arvstvister är inte enkelt.

Om du vill ha mer hjälp kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2355)
2020-01-28 Pris för vårdnadstestamente hos Lawline
2020-01-27 Kan vi skriva ett oåterkalleligt testamente?
2020-01-27 Kan jag skriva ett testamente om att mitt särkullbarn skall ärva mig först efter att min hustru har avlidit?
2020-01-27 Är det bara original testamentet som gäller eller kan kopior användas?

Alla besvarade frågor (76591)