Testamente angående bostadsrätt

Hej,

Min sambo vill att jag ska ärva hans del i vår gemensamma bostadsrätt om han går bort.

Text enl. följande:

Jag vill att min del i bostadsrätten brf teckning, adress, ort, lgh nr 1201 vid mitt frånfälle skall tillfalla min sambo xxx xxx pers nr, adress.

1. Räcker det med att skriva det önskemålet samt hans underskrift med pers nr och att 2 personer undertecknar med sina namn samt namnförtydligande?

2. Ska de som undertecknar även ange person nr och adress?

Mvh

Madeleine

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Till en början vill jag klargöra några centrala utgångspunkter kring upprättandet av testamente:

För att upprätta ett testamente krävs det ett par saker, bl.a. ska personen i fråga vara över 18 år (9kap 1§ ärvdabalken). Detta tror jag dock redan är uppfyllt i ert fall.

När det gäller överlåtelse av en bostadsrätt (även vid testamente) krävs det ett godkännande av bostadsrättsförmedlingen (6kap 1-2§§ bostadsrättslagen). Således måste du godkännas som medlem av bostadsrättsföreningen. Detta torde inte heller vara ett problem i ert fall, då du redan bor i lägenheten och förhoppningsvis har en god relation till dina grannar.

Om det finns några lån på lägenheten kommer dess att betalas av med in sambos krcalåtenskap vid dennes bortgång.

Slutligen kan det uppstå problem i de fall din sambo har har några barn, oberoende om det är hens från ett tidigare förhållande eller om det är era gemensamma. Dessa barn har nämligen rätt till sin laglott, vilket utgörs av halva delen av det som barnet egentligen skulle har ärvt (arvslott). Om det finns några kvarlevande barn ska delar av det värde som lägenheten har således ärvas av dessa, innan du kan ärva lägenheten.

Nedan kommer jag nu att sammanfattat besvara de två frågorna som du ställde i din fråga:

Regler om testamente finner du i ärvdabalkens 10 kap. I detta kapitel anges formkraven som måste uppfyllas för att ett testamente skall vara giltigt. Om inte samtliga krav uppfylls är testamentet ogiltigt. De krav som uppställs i lagen är:

Upprättas skriftligen


Med två vittnen

Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

Vittnena skall skriva under

Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)

Sammanfattningsvis är det endast ovanstående 5 kriterier som måste uppfyllas för att ett testamente ska vara giltigt. Med andra ord behövs inte vittnenas adress och personnummer. Adressen kan ju ha ändrats till det datum då testamentet aktualiseras. Det går dock bra att skriva med dessa uppgifter, men de tillför ingen juridisk verkan.

Jag hoppas att jag har besvarat dina frågor. Jag rekommenderar dock din sambo att ta professionell hjälp med att upprätta detta testamente!

Vänliga hälsingar,

Ellinor BookRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning