Testamente

2015-05-15 i Bodelning
FRÅGA
Jag är gift, vi har ett gemensamt barn och min man ett barn sedan tidigare. Hur ska vi göra så att jag kan bo kvar i vår bostad om min man dör före mig. Jag har inte råd att lösa ut hans barn, inte ens med bara laglotten. Hur göra för att skjuta upp barnets uttag av arv till dess jag dör.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Vid din mans bortgång har du rätt att välja att göra en bodelning , se Äktenskapsbalken (ÄktB 12:2). Bodelning innebär en likadelning av ert giftorättsgods (det vill säga, sådan egendom som inte genom arv/gåva/äktenskapsförord m.m har överlämnats med förbehåll att det ska vara makens enskilda). Genom bestämmelsen i 11:8 ÄktB får make som är i störst behov av bostaden, avräkna denna på sin bodelningslott. Det här är ett tänkbart sätt att gå tillväga för att se till att du får bostaden.

När din man dör, ärver du honom med fri förfogande rätt, se Ärvdabalken (ÄB) 3:1 här

Det innebär att du får all kvarlåtenskap och kan göra vad du vill med den förutom att testamentera bort den. Särkullebarnet (det barn som din man har sedan tidigare) har dock rätt att få ut sin arvslott direkt efter din mans bortgång.

För att se till att du får bostaden kan din man även upprätta ett testamente. Särkullebarnet har dock alltid rätt till hälften av vad denne ursprungligen skulle ärva (laglott). Om testamente upprättats kommer bostaden tillfalla dig och ur resten av kvarlåtenskapen tillgodoses förhoppningsvis särkullebarnets laglott.

Särkullebarnet kan avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make och har då rätt till efterarv efter efterlevande makes bortgång , se 3:9 ÄB.

Vill du få mer ingående hjälp om hur du eventuellt skulle kan finansiera särkullebarnets laglott (ifall kvarlåtenskapen inte räcker till den) rekommenderar jag dig att till hjälp av familjens jurist, här.

Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll