Testamente

Hur formulerar vi ett dokument där vi önskar att våra tillgångar skall delas mellan våra två döttrar som enskild egendom?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag rekommenderar er att skriva ett testamente där det tydligt framgår att all egendom era döttrar ärver av er er er bortgång ska utgöra deras enskilda egendom. För att vara gällande är det viktigt att tänka på att testamentet ska vara bevittnat av två personer som är över 15 år och inte lider av en psykisk störning som innebär att hen inte förstår betydelsen av bevittningen. Vittnena får inte heller vara gift eller sambo med testator, vara syskon eller vara gift med syskon till testator, eller vara släkt med testator i rätt upp- eller nedstigande led (förälder eller barn), ärvdabalken 10 kap 1 och 4 §§.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente kan ni få det av våra jurister här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning