Testamente

Hur formulerar vi ett dokument där vi önskar att våra tillgångar skall delas mellan våra två döttrar som enskild egendom?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag rekommenderar er att skriva ett testamente där det tydligt framgår att all egendom era döttrar ärver av er er er bortgång ska utgöra deras enskilda egendom. För att vara gällande är det viktigt att tänka på att testamentet ska vara bevittnat av två personer som är över 15 år och inte lider av en psykisk störning som innebär att hen inte förstår betydelsen av bevittningen. Vittnena får inte heller vara gift eller sambo med testator, vara syskon eller vara gift med syskon till testator, eller vara släkt med testator i rätt upp- eller nedstigande led (förälder eller barn), ärvdabalken 10 kap 1 och 4 §§.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente kan ni få det av våra jurister här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”