Testamente

2019-06-30 i Testamente
FRÅGA
Min hustru har avlidit och vi har inbördes testamente som ger överlevande maken :"med fri förfoganderätt erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med undantag för bröstarvingarnas laglott."Den avlidne har två barn som inte är vår gemensamma. Blir dessa barn efterarvingar som ärver först när även jag är död, eller ärver de direkt oavsett testamentet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över den praktiska verkan av din och din frus testamente vad gäller hennes barns rätt att få ut sitt arv - direkt eller först efter din bortgång.

Svaret på din fråga går att finna i ärvdabalken (ÄB).

En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett om den testamenterats bort (7 kap. 5 § ÄB). I detta hänseende är ert testamente väl i linje med lagstiftningen – bröstarvingarna har rätt till sin laglott.

Enligt lagstiftningen har den avlidnes egna barn, särkullbarn, rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnet kan dock avstå från denna rätt och därmed få efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att din frus barn skulle ha rätt till sin laglott direkt.

Det som ert testamente innebär är att alla bröstarvingar ska ärva direkt. Deras arv som de får ta del av är dock, till skillnad från om ni inte hade testamenterat frågan, begränsat till laglotten endast. Laglotten utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det som utgör arvslotten är all egendom som barnen hade haft rätt till om ingen inskränkning gjordes, med en likadelning mellan barnen (2. kap 1 § ÄB).

Så för att besvara din fråga: hennes barn ärver direkt men bara hälften av vad de annars hade ärvt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå162 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 21:06
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2246)
2019-09-21 Vad behöver vara med i ett testamente för att en testamentstagare ska vara identifierbar?
2019-09-19 Pappa sålde fastighet till bror - utgör det förskott på arv?
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?

Alla besvarade frågor (72997)