Testamente

2019-06-30 i Testamente
FRÅGA
Min hustru har avlidit och vi har inbördes testamente som ger överlevande maken :"med fri förfoganderätt erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med undantag för bröstarvingarnas laglott."Den avlidne har två barn som inte är vår gemensamma. Blir dessa barn efterarvingar som ärver först när även jag är död, eller ärver de direkt oavsett testamentet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över den praktiska verkan av din och din frus testamente vad gäller hennes barns rätt att få ut sitt arv - direkt eller först efter din bortgång.

Svaret på din fråga går att finna i ärvdabalken (ÄB).

En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett om den testamenterats bort (7 kap. 5 § ÄB). I detta hänseende är ert testamente väl i linje med lagstiftningen – bröstarvingarna har rätt till sin laglott.

Enligt lagstiftningen har den avlidnes egna barn, särkullbarn, rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnet kan dock avstå från denna rätt och därmed få efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att din frus barn skulle ha rätt till sin laglott direkt.

Det som ert testamente innebär är att alla bröstarvingar ska ärva direkt. Deras arv som de får ta del av är dock, till skillnad från om ni inte hade testamenterat frågan, begränsat till laglotten endast. Laglotten utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det som utgör arvslotten är all egendom som barnen hade haft rätt till om ingen inskränkning gjordes, med en likadelning mellan barnen (2. kap 1 § ÄB).

Så för att besvara din fråga: hennes barn ärver direkt men bara hälften av vad de annars hade ärvt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2378)
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?
2020-02-22 Tillägg i testamente
2020-02-21 Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?
2020-02-21 Fri förfoganderätt och testamentstolkning

Alla besvarade frågor (77252)