Testamentarisk Sekundosuccession

2020-04-19 i Testamente
FRÅGA
Hej, min sambo har testamenterad all hans kvarlåtenskap till mig med fri förfoganderätt . Efter han gick bort jag och hans barn sålde allting och efter arvskifte fördelade alla tillgångarna 50% till barnen 50% till mig. Jag undrar vem ska ärva mina 50% efter jag går bort, sambos barn eller mina barn.Tack för svaret.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din avlidne sambos arvingar har en efterarvsrätt i din egendom för att du hade fått en viss kvotdel av dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta är en fråga som regleras av ärvdabalken.

Vad innebär att få kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt?

Det normala är att en testamentstagare erhåller egendom med full äganderätt. Detta gäller både universella testamentstagare och legatarier. Testator kan bestämma att något annat ska gälla till exempel fri förfoganderätt. Testator bestämmer att någon ska få hela eller en viss kvotdel av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren få förfoga egendomen som egendomen hade hafts med full äganderätt med ett undantag att testamentstagare inte får testamentera den till någon.

Måste dina arvingar dela din förmögenhet med din sambos arvingar trots att du och din sambos arvingar fördelade egendomen mellan varandra?

Vad som föreskrivs i 3 kap. ärvdabalken om makes arvsrätt och om efterarvsrätt ska tillämpas på motsvarande sätt när testator i testamentet förordnat att egendom, som tillkommer efterlevande make, sedan makes rätt upphört, tillfalla någon annan (12 kap. 1 § ärvdabalken). Denna bestämmelse avser bara det fallet att efterlevande make är den första testamentstagaren. De principerna vara vägledande även för tolkningen av ett testamente där förste testamentstagare är någon annan än den efterlevande maken (Walin Gösta, Kommentar till ärvdabalken, del I, 5 uppl., s. 302 f.)

Om någon efterarvinge till den förts avlidne maken lever, när den efterlevande maken dör, ska kvarlåtenskapen efter denna make anses härröra från den först avlidne maken och utgör efterarv (3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Fördelningen görs på annat sätt om efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen utgjorde annan andel än hälften av summan av detta arv. Arvingar tar samma andel i boet efter den efterlevande makes död (3 kap. 2 § tredje stycket ärvdabalken). En jämförelse görs mellan vad den efterlevande make fick i arv av den avlidne makens kvarlåtenskap och å andra sidan vad den efterlevande maken själv ägde sedan bodelning genomförts. Det är nettoförmögenheterna som ska jämföras.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att ett testamente med sådant innehåll anses medföra att du får din sambos kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och rätt till sekundosuccession (efterarvsrätt) för din sambos barn. I ditt fall har du valt att få bara hälften av kvarlåtenskap. Om vi antar att du ärvde 500 000 kr och du hade själv 1 000 000 kr så barnens andel är:

500 000 / 1 500 000 = 1/3

Om vi antar att din kvarlåtenskap är 3 000 000 kr när du dör, 1 000 000 kr av din kvarlåtenskap tillfaller din sambos barn. Resterande 2 000 000 kr kommer att tillfalla dina barn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86764)