FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder02/12/2016

Taxiförarlegitimation och brott

Hej!

Är ett villkorligt dom pga. misshandel ett hinder för att få taxikörkort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett krav i 3 § 3 kap. taxitrafiklagen är att man ska ha varit laglydig för att passera transportstyrelsens test om att tillåtas ha taxiförarlegitimation. Vad som är ”laglydig” är inte definierat vidare i lagen och transportstyrelsen inhämtar utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister och gör då en individuell bedömning av varje ansökan.

Under 2013-2014 var 17% av alla indragna taxiförarlegitimationer som indragits pga. brott hänförliga till misshandel. Att påföljden blivit villkorlig dom talar för att bevilja legitimation, men att man begått brottet talar emot. Detta är en prövning som görs av myndigheten i det enskilda fallet och jag kan tyvärr inte uttala mig mer angående vad som kommer hända.

Avslås ansökan ska ett beslut samtidigt fattas om hur länge man anses vara olämplig att inneha legitimationen. Denna tid kan variera mellan sex månader och fem år.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Hittade du inte det du sökte?