Tar man hänsyn till individens ekonomi vid utdömning av böter?

2019-08-10 i Påföljder
FRÅGA
Hej. När tingsrätten ska ta ställning till hur mycket böter man ska få hur kollar dem individens ekonomi? Kan dem se saldo på bankkonto eller hur går det till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika sorters böter som en domstolen kan döma ut; penningböter, normerade böter och dagsböter. Bestämmelser om dessa finns i brottsbalken (BrB).

Penningböter

Penningböter är ett bestämt belopp som döms ut, och detta beloppet är samma för alla. Lägsta beloppet är 200 kronor och det högsta som kan utdömas är 4000 kronor. Det är brottets svårighetsgrad som avgör beloppet (25 kap. 3 § BrB).

Normerade böter

Normerade böter är inte vanligt förekommande. Det måste uttryckligen stå i bestämmelsen att normerade böter ska dömas ut, och beräkningen för detta ska också framgå av den speciella bestämmelsen (25 kap. 4 § BrB).

Dagsböter

Dagsböter fastställs genom att man bestämmer ett visst antal böter som ska dömas ut, och sedan storleken på dessa. Antal multiplicerat med storleken blir det totala bötesbeloppet.

Antalet dagsböter bestäms utifrån brottets allvarlighet. Storleken på dagsböterna bestäms utifrån den dömdes ekonomiska förhållande. Regleringen finns för att dagsböter ska kännas lika mycket för den som har låg respektive hög inkomst. Har du hög inkomst kommer storleken på dagsböterna vara större (25 kap. 2 § BrB).

När man tittar på den dömdes ekonomi tar man hänsyn till årsinkomsten innan skatt.

Sammanfattning

Svaret blir olika beroende på vilken typ av böter domstolen dömer till. Gäller det penningböter är det ett fast belopp som döms ut som är samma för alla. Domstolen ser då inte till den dömdes personliga ekonomiska förhållande.

Gäller det dagsböter kommer domstolen att ta hänsyn till allvarligheten i brottet samt den dömdes ekonomiska förhållande. Detta för att böterna ska kännas lika mycket oberoende av inkomst.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81881)