Tänkbar påföljd för medhjälp till rån

2019-08-30 i Påföljder
FRÅGA
Jag undrar på ett ungefär hur lång strafftid det skulle bli för detta.En man, tidigare dömd för misshandel, 8-12 månader på klass 2 anstalt, döms för medhjälp till rån. Han var inte med i rånet i sig, men körde bilen som tog rånarna från brottsplatsen. Han nekar till brott men det finns för stora bevis.
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

I mitt svar utgår jag från att personen i frågan döms för brottet du beskriver, d.v.s. att bevisen är tillräckliga. Om inte bevisen är tillräckliga för en fällande dom kommer han inte att dömas till någon påföljd.

Det är alltid svårt att sia om vilken påföljd någon kommer få, särskilt när man vet så lite om fallet. Vad gäller rån är maxstraffet för det sex år i fängelse och minimistraffet är ett år i fängelse (8 kap. 5 § brottsbalk). När det gäller medhjälp så anses man som medhjälpare om genom "råd och död" hjälp gärningsmannen (23 kap. 4 § brottsbalk).

Samma straffskala gäller för medhjälp som för gärningsmannen. Emellertid ska man när man bestämmer påföljd (29 kap. 1 § brottsbalk) ta hänsyn till hur klandervärd en gärning är. Den som är medhjälpare till ett rån får därför ofta ett lägre straff eftersom det är mindre klandervärt än att utföra rånet. Man bedömer straffvärdet för rånet utifrån flera faktorer, t. ex om någon har hotats till liv och om skjutvapen har använts bedöms detta som mer allvarligt. Man beaktar också att personen ifråga dömts för brott tidigare.

Därefter beaktar man förmildrande och försvårande omständigheter (29 kap. 2, 3 §§ brottsbalk). Om brottsligheten är en del av en organiserad verksamhet (t. ex en "rånarliga") gör det gärningen mer klandervärd. Om man har begått gärningen på grund av rubbat sinnesrörelse gör det dock gärningen något mindre klandervärd.

Eftersom jag vet såpass lite kan jag inte säga med säkerhet vad för straff medhjälparen skulle få men jag skulle uppskatta mellan 1-2 års fängelse utifrån vad jag beskrivit ovan.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A62Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-30 19:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1081)
2019-09-17 Vad krävs för att få sitta i fängelse vid stöldbrott?
2019-09-15 Böter och indraget körkort - Dubbelt straff?
2019-09-06 Hur länge finns snatteri i belastningsregistret?
2019-09-06 Paragraf 7-utredning och Kriminalvårdens personutredning

Alla besvarade frågor (72862)