Tagen på bar gärning för ringa stöld - vad händer nu?

2021-01-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag hade en obehaglig upplevelse i en av våra stora byggvaruhusGick in och skulle handla, var lite stressad, fick då syn på delar jag också skulle behöva så jag tänkte det var lika bra köpa dessa när jag ändå var där.Av misstag stoppar jag delar i fickan som jag tänkt betala i kassan men glömmer bort (värde ca 500SEK)Jag betalar mina varor och går ut, då helvetet bryter ut.Jag förstår ingenting när en civilklädd väktare dyker på mig mycket aggressivt och tvingar mig till att följa med, tömma fickorna. Han t.o.m tvingar ner sina händer i mina fickor.När jag tittar på min klocka för att se vad tiden är, då trycker han upp mig mot väggen, vrider om och upp min arm på ryggen, skriker och hotar mig.Efter ett tag kom det två poliser som förhörde mig.Tyvärr försökte jag inte tydligt nog förklara att det var ett misstag, var helt chockad av hotfulla och våldsamma killen. Tror det pekar på att jag erkände uppsåtet, vilket det absolut inte varNu undrar jag om jag kommer få en chans att ändra min berättelse?Hur kommer böter förmedlas, utan min möjlighet till rättelse?Hur är möjligheten till försvarare om jag vill driva det i rätten?Har man fysiska rättegångar i dagsläget, för ringa stöld?Får man en försvarare om jag anmäler för onödigt våld?Vad kommer jag få betala för försvararen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline.

Jag ska försöka svara på dina frågor så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter.

Ringa stöld - påföljd
Av 8 kap. 2 § brottsbalken framgår det att ringa stöld kan föranleda dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Förvisso finns fängelse med i straffskalan, men i de allra flesta fall brukar ringa stöld leda till dagsböter. När det rör sig om mindre allvarlig brottslighet så kan åklagare välja att besluta om ett sk strafföreläggande. Kort sagt innebär ett strafföreläggande att åtal inte väcks och ingen rättegång hålls. Strafföreläggande förutsätter dock att du som misstänkt erkänner brottet (antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod). Reglerna om strafföreläggande mm finner vi i 48 kap. rättegångsbalken.

Förfarandet
Eftersom du har erkänt brottet så borde du inom snar framtid få ett brev från åklagarmyndigheten. I brevet kommer du ges möjlighet att antingen erkänna brottet (och därmed betala summan), eller välja att neka det. Så ja, du har möjlighet att ändra din berättelse. Ifall du inte godkänner strafföreläggandet finns dock risken att åklagaren istället väcker åtal vid tingsrätten. Det innebär alltså att saken prövas i domstol. Vid mindre allvarlig brottslighet brukar den misstänkte inte tilldelas en offentlig försvarare, undantag kan dock göras om det finns särskilda skäl (21 kap. 3a § RB). Du skulle alltså behöva anlita ett privat ombud eller föra din talan på egen hand. Det är svårt för mig att besvara vad försvararens kostnadsräkning kan landa på, det finns inget generellt belopp utan det beror helt och hållet på hur många timmar försvararen lagt ned på målet. Det är även svårt för mig att besvara huruvida rättegångar hålls fysiskt eller digitalt, det kan antagligen variera från plats till plats (mer information med anledning av coronaviruset kan du läsa om HÄR).

Mitt råd till dig
Att ta ärenden till domstol är ofta tidskrävande och kan bli väldigt dyrt, så genom att acceptera strafföreläggandet riskerar du inga rättegångskostnader. Värt att tillägga är att åklagaren tar hänsyn till din ekonomiska situation när dagsbotens storlek bestäms, du kan läsa mer om beräkningen i 25 kap. 2 § brottsbalken. Nu vet inte jag vad din totala bötessumma kan landa på, men att ta ärendet till domstol skulle antagligen bli dyrare än att bara betala strafföreläggandet. Om du har ytterligare frågor om betalning av strafföreläggande kan du kontakta Polismyndigheten eller skicka ett mejl till strafforelaggande@polisen.se.

Angående väktaren
Först och främst har envar rätt att gripa personer som gjort sig skyldiga till brott vilket fängelse kan följa om personen kan gripas på bar gärning eller flyende fot (24 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken). Det innebär alltså att väktaren hade rätt att gripa dig ifall han såg dig stjäla varorna. Den som verkställer ett frihetsberövande (vilket ett envarsgripande är) får ibland använda sig av våld (29 § polislagen), våldet måste dock vara försvarligt och proportionerligt (10 § polislagen). Sammantaget innebär det att väktaren hade rätt att använda sig av våld för att kvarhålla dig på platsen enligt 24 kap. 2 § brottsbalken. Frågan blir då om väktarens våld var försvarligt och proportionerligt, enligt min bedömning torde inte omständigheterna i ditt fall föranleda att väktaren vrider om din arm. Den graden av våld låter inte proportionerlig!

Det är viktigt att man skiljer mellan väktare och ordningsvakter eftersom det finns en del befogenhetsskillnader mellan dem, men eftersom du har skrivit väktare så utgår jag ifrån att det är korrekt information. En väktare utför ingen typ av myndighetsutövning (tillskillnad från en ordningsvakt), varför man inte kan anmäla en väktare för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Närmast till hands vore i sådana fall (ringa) misshandel eller ofredande, men det kan bli svårt att vinna framgång med det. Om du väljer att polisanmäla någon för ett brott du har blivit utsatt för så innebär det att du är målsägande/brottsoffer. Som brottsoffer är man alltså inte misstänkt för något brott, så nej du kommer inte tilldelas någon försvarare ifall du anmäler väktaren.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Tills vidare önskar jag dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96482)