Tagen för ringa stöld, vad kan följderna bli?

2017-11-27 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag är en 17 årig tjej som blev tagen för snatteri (ringa stöld) jag hade tagit 2 par handskar och ett luftfilter till en fiddy och lite andra saker och värdet av alt låg på ca 600kr detta är första gången jag blir tagen och är lite orolig vad för straff jag kan få för detta och vad som kan hända jag bor på ett hvb hem och undrar även om jag kan få lvu för detta?
SVAR

Hej,

för brottet ringa stöld är straffskalan från böter och upp till 6 månaders fängelse, det är dock ovanligt att fängelsestraff döms ut. Det kan hända hända att åklagaren beslutar att inte väcka, så kallad åtalsundelråtelse. Det är inte ett straff i sig, men innebär en markering i belastningsregistret. Det kan givetvis också hända att utredningen läggs ner om det inte finns så mycket bevisning mot dig.

Om det trots allt leder till åtal och rättegång är det mest troliga att böter döms ut som straff. Storleken på böter kan variera och det är svårt att spekulera i ett eventuellt belopp. Det beror dels på hur allvarligt brott man begått, och dels vad man har för inkomster och förmåga att betala böter.

Brottslighet kan i vissa fall vara grund för tvångsvård enligt 3 § LVU. Det kräver dock att du utsatt din hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom brottsligt beteende. Enstaka mindre stölder bör inte föranleda LVU-åtgärder om det inte också finns andra omständigheter som talar för det. Eftersom tvångsvård är en ingripande åtgärd för den som vårdas är det ganska höga trösklar för att lagen ska bli tillämplig.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97596)