Täckning av skulder vid bodelning

2015-08-29 i Bodelning
FRÅGA
Mannen hade skulder på ca 70000 med in i giftermålet och vid skilsmässa ökade till 94000 skall makan vara och betala hälften vid bodelningen utan att vara den som orsakat skulderna? Båda har lika dålig inkomst
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vid bodelningen räknar man från varje makes giftorättsgods av de skulder respektive make själv har (se 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Dock går man aldrig lägre än till "0". Om en make alltså har större skulder än tillgångar, räknas det vid bodelningen som om denne inte har någon egendom.

Resultatet är att den andra maken kan vara tvungen att lämna över egendom på grund av skulderna, men man behöver aldrig hjälpa till att ersätta hela skulden.

Exempel:
A och B skall på grund av äktenskapsskillnad göra bodelning.
A har egendom till värdet 200 000 kr, men även skulder på 300 000 kr. B har egendom till värdet 350 000 kr.
All egendom är giftorättsgods; alltså sådan som skall ingå i bodelningen.
Eftersom A har större skulder än tillgångar, skall A:s egendom anses vara värd 0 kr.
B måste sålunda lämna över egendom till värdet 175 000 kr.

Om båda makar har skulder som överstiger tillgångarna, behöver naturligtvis ingen lämna över egendom till den andre; vid bodelningen kommer ju båda att anses ha egendom till värdet 0 kr!

Om A i exemplet ovan inte skulle ha haft lika stora skulder, kunde det ha sett ut såhär:

Exempel:
A och B skall göra bodelning
A har egendom till värdet 400 000 kr, men även skulder på 300 000 kr. B har egendom till värdet 350 000 kr.
A får dra av 300 000 kr vid bodelningen för att täcka skulder, och bidrar därmed med 100 000 kr till det som skall delas. B har inga skulder, och därför blir "potten" 450 000 kr.
B måste alltså lämna över egendom för 125 000 kr (B äger ju redan 100 000 kr av det som finns i "potten") till A.

Som synes kan det bli ganska orättvisa resultat av bodelningen, särskilt om den make som får betala inte ens hade med skulderna att göra. Det är ändå så reglerna säger, och åtminstone behöver man alltså aldrig vara med och täcka den del av skulden som överstiger makens tillgångar. Man kan aldrig heller bli direkt betalningsskyldig för skulderna, på så sätt att banken - eller var nu skulden finns - kan kräva pengar för makens skuld.

Om du undrar något mer kring det här får du gärna återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86861)