Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

2021-05-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag är dömd till 14 år långt fängelsestraff i Indonesien (fri efter 9,5 år).Kommer detta straff in i svenskt belastningsregister?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det dömdes du till fängelse i Indonesien och undrar om detta syns i svenskt belastningsregister. Regler om detta finns i lag (1998:20) om belastningsregister.

Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

Uppgifter om den som har dömts till fängelse i ett annat land ska enligt 4 § lagen om belastningsregister föras in i svenskt belastningsregister om uppgiften

1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller

2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten

Indonesien är medlem i Interpol, vilket innebär att fängelsedomen ska synas i ditt svenska belastningsregister förutsatt att du är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige (1 punkten).

Hur länge syns fängelsedomen i ditt svenska belastningsregister?

En fängelsedom gallras ut tio år efter frigivningen (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister).

Sammanfattning

Den indonesiska fängelsedomen syns i ditt svenska belastningsregister. Uppgiften kommer att finnas kvar i 10 år efter frigivningen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96505)