Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

2021-05-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag är dömd till 14 år långt fängelsestraff i Indonesien (fri efter 9,5 år).Kommer detta straff in i svenskt belastningsregister?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det dömdes du till fängelse i Indonesien och undrar om detta syns i svenskt belastningsregister. Regler om detta finns i lag (1998:20) om belastningsregister.

Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

Uppgifter om den som har dömts till fängelse i ett annat land ska enligt 4 § lagen om belastningsregister föras in i svenskt belastningsregister om uppgiften

1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller

2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten

Indonesien är medlem i Interpol, vilket innebär att fängelsedomen ska synas i ditt svenska belastningsregister förutsatt att du är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige (1 punkten).

Hur länge syns fängelsedomen i ditt svenska belastningsregister?

En fängelsedom gallras ut tio år efter frigivningen (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister).

Sammanfattning

Den indonesiska fängelsedomen syns i ditt svenska belastningsregister. Uppgiften kommer att finnas kvar i 10 år efter frigivningen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1516)
2021-05-13 Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott

Alla besvarade frågor (92257)