Svikligt förledande vid avtalsingående

Hur går jag tillväga för att ogiltigförklara en hundförsäljning privatpersoner emellan?

Jag visste ej hundens värde o blev vilseledd av en person jag ansåg veta det.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar över huruvida du har rätt att ogiltigförklara ett avtal om en hund som du köpt och att motparten vilselett dig rörande hundens egentliga värde.

Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det finns ingen regel som sådan i lagen utan det är en allmän rättslig princip som givits erkännande inom rättsväsendet. I vissa situationer kan emellertid inte avtal hållas i allas lägen. I 30 § AvtL regleras situationen då en medkontrahent svikligen förlett sin motpart. I korta drag innebär detta en civilrättslig variant av bedrägeri; köparen har med andra ord lurat sin motpart att ingå ett icke fördelaktigt avtal. Detta kan bestå i att man tillbakahåller information om det som avtalet avser, t.ex. att någon ställer om milmätaren på en bil för att påstå att den gått ett lägre antal mil än vad som egentligen är fallet. Rättsföljden av ett svikligt förledande är att ett avtal är ogiltigt och att respektive prestation ska återgå, dvs. hunden ska tillbaka till säljaren och då ska återfå dina pengar.

Som jag tolkar det har du köpt en hund som inte varit av det värde som motparten givit en utfästelse om. Har du därmed fått betala ett högre pris än vad hunden egentligen är värd är detta en ogiltighetsgrund som omfattas av 30 § AvtL. Min rekommendation är att du i första taget reklamerar gentemot motparten, i bästa fall kan ni lösa detta själva. I andra hand finns det ofta skriftliga handlingar på avtal, har du en sådan bör du också ha tydliga bevis för att din motpart gjort en utfästelse om att hundens värde var en del av avtalet men som efter ingåendet visat sig vara ett falsarium.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”