Svenskt medborgarskap och skilsmässa för person med permanent uppehållstillstånd

Min fru är svensk medborgare och vi även har ett barn , jag har permanent uppehållstillstånd och vi kommer att skilja sig snart. Så jag har en fråga att , kan jag få svensk medborgarskap om jag skiljer med min fru. och vi är registrerad här som gifta i skatteverket, så kan man skilja här i Sverige , eller?.

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Medborgarskap
Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, MedbL, innehåller regler om hur man blir medborgare i Sverige. Du kan efter skilsmässan genom ansökan få medborgarskap om du kan styrka sin identitet, har permanent uppehållstillstånd, hemvist här sedan fyra år om du är statslös eller flykting enligt utlänningslagen eller annars sedan fem år. Vidare krävs ett hederligt levnadssätt, d.v.s. att du inte har begått något brott under senaste tiden. Detta finns att läsa i 11 § MedbL. Om din identitet inte kan styrkas måste du ha haft hemvis i Sverige i åtta år. Ansökan kostar 1500 kronor.

Migrationsverket har en bra hemsida om medborgarskap där bland annat blanketter finns, se här.

Skilsmässa
Lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, IÄL, borde gälla er skilsmässa. 3 kap. 2 § IÄL innebär att mål om äktenskapsskillnad får tas upp av svensk domstol om:
båda makarna är svenska medborgare käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton årkäranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett årsvaranden har hemvist här i riketsaken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighetdet i annat fall än som avses i 1-5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist

Det är med andra ord möjligt att ta ut skilsmässa i Sverige. Skilsmässan sker enligt svensk lag, se 3 kap. 4 § IÄL.

Sammanfattning
Du kan ansöka om svenskt medborgarskap om du har bott i Sverige i fem år (styrkt identitet krävs). Skilsmässan kan ske i Sverige och enligt svensk lag.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”