FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder13/06/2013

Svenska straffnivåer

Under 2012 blev jag dömd till 9 månaders fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Brotten har skett under en period jag varit psykiskt sjuk. Idag är jag medicinerad och bedömas som frisk med min medicin. När jag ser åter på denna period så ser jag ju idag vilket kaus jag skapat, utsatt min familj och andra för. Jag omsatte enligt domen över 3 milj kronor och misskötte bokföring på flera hundra transaktioner. Min fråga är enkel, om vi ser på totalsumman, längden på brottens period och antalet transaktioner, hur kunde då Tingsrätten utdöma så kort straff? Jag vet ju idag att jag varit väldigt sjuk och förvirrad men detta måste vara rättsväsendets kortaste straff i proportion till skadan. Orsaken till frågan är för att pussla samman svaren jag idag söker och för att aldrig hamna där igen.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Din fråga har i det närmsta en kriminologisk karaktär och är allt annat än enkel att besvara, men jag ska göra ett försök. Du är förmodligen en av många som anser att det svenska rättssystemet genererar ganska lindriga straff.

Det bör redan nu sägas att det i regel endast går att gissa sig fram till hur domstolen resonerat vid straffmätning och val av påföljd.

Till att börja med bör du skilja vissa känslor från de gärningar du faktiskt har begått. Att din omgivning utsatts för svårigheter till följd av hur du har agerat är kanske den för dig mest kännbara effekten av ditt brottsliga förflutna. Att omgivningen kring en person som begår brottsliga gärningar ofta drabbas på något sätt är dock inte straffbart om inte gärningarna riktats mot dessa personer. Domstolen kan endast bedöma dina faktiska gärningar, vilket kanske inte är lika kännbart som när närstående påverkas negativt av brottsligheten.

En härskande uppfattning är att fängelsestraffet syftar till att avskräcka från brottslighet samt att hindra personen från att begå nya brott. Båda dessa syften motiverar rimligen långa och stränga fängelsestraff. Detta kan nyanseras med att fängelsekunden ofta får det svårare att anpassa sig i samhället ju längre fängelsestraffet är. Mot att avskräcka och hindra ny brottslighet står alltså att fängelsestraff ofta har en negativ inverkan på individen, samt, givetvis, att det svårligen finns något mer ingripande mot en annan människa än att beröva denne friheten.

Du nämner att ditt straff omfattar ett flertal transaktioner. Genom 26 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) begränsas straffets längd i de fall där gärningsmannen döms till gemensam påföljd för flera olika gärningar. Tanken med detta är att den som begår en mängd gärningar av samma slag inte ska få ett orimligt långt fängelsestraff. Exempelvis skulle 40 fall av grovt bokföringsbrott med ett straffvärde på 6 månader ge ett totalt fängelsestraff motsvarande 20 år, vilket till och med överstiget det högsta straffet i straffskalan för mord.

Om tingsrätten konstaterat att du lidit av en ”allvarlig psykisk störning”, som det heter, har detta förmodligen föranlett ett lägre straff genom 29 kap. 3 § brottsbalken.

Sammanfattningsvis är det ytterst komplext att förklara bakgrunden till de svenska straffnivåerna. Det finns givetvis olika åsikter om huruvida nivåerna borde vara strängare eller inte.

Jag hoppas att du fått de svar du sökte, lycka till!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo