Svenska eller utländska arvsregler och testamenten

2016-12-04 i Testamente
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar kommer ursprungligen från ett annat land men är bosatta och folkbokförda i Sverige. De har i alla år sagt att min bror kommer att få allt när de dör eftersom man gör så i vårt hemland dvs sonen får allt dottern ingenting. Det har också avspeglat sig i olika handlingar t ex de köpte en lägenhet i ett annat land i min brors namn, min bror har i alla år fått all hjälp, betalda semesterresor, tillgång i form av extra visa kort till mina föräldrars sparkonto, härom dagen fick hans fru en helt ny bil som mina föräldrar betalade kontant. Även huset kommer han att ärva. För mig som är uppvuxen i Sverige är det här så sjukt. Jag har alltid gjort allt för mina föräldrar och det räknas inte bara för att jag är en kvinna. Kan de göra så här? Vilka rättigheter har jag som bröstarvinge? Har mina barn rätt till något? Vad har ni för råd att ge?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagarna om arv finns i ärvdabalken, den finner du här. Härefter kommer jag att förkorta ärvdabalken till ÄB.

Vad som är viktigt att veta med ditt problem är var era föräldrar är ifrån. Det kan vara avgörande för vilket lands lagar som blir gällande.

Med tanke på situationen i det land du beskriver så kommer jag anta att era föräldrar inte är från ett land inom EU. Skulle det vara så att de är från inom EU så får vi söka svar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 vilken jag härefter kallar förordningen. I artikel 21 i förordningen står att arvslagarna som ska användas då en person dör är lagarna i det land där personen hade sin hemvist. Era föräldrar skulle utan tvekan ha ansetts ha sin hemvist i Sverige, varpå de svenska arvsreglerna skulle bli tillämpliga. I samma artikel finns däremot ett undantag, där det står att den bestämmelsen endast gäller om det inte finns några andra regler som säger emot den regeln.

Där kommer artikel 22 i förordningen in. Där står att en person får i sitt testamente välja vilken lag de vill ska tillämpas vid sin död. Detta är inte bara relevant om era föräldrar är från ett land inom EU men även utanför EU. Men skulle de då vara från inom EU och skriver att ett annat lands arvsregler ska tillämpas när de dör kan tyvärr inte jag hjälpa dig eftersom jag inte vet vilket land de är ifrån och även om jag visste det så vet jag inte hur det landets lagar ser ut.

Vad gäller då om era föräldrar inte är från ett land inom EU? Då finns viss vägledning att finna i lagen om arv i internationella situationer, som jag nu kommer att förkorta IAL (länk till den finns här) och i förordningen. Min utgångspunkt här är att din bror kommer att vilja tillämpa era föräldrars hemlands arvsregler eftersom det är mer förmånligare för honom. Skulle det vara så att han inte alls vill det så kommer detta inte bli ett problem utan då kommer svenska arvsregler tillämpas.

Det är det 4 kap. i IAL som blir tillämpligt om era föräldrar skulle vara från ett land utanför EU och din bror vill att dessa lagar ska tillämpas. Notera att detta inte händer om era föräldrar är innanför EU, då kommer svenska arvsregler att tillämpas om det inte finns ett testamente som säger något annat.

Enligt 4 kap. 2-3 §§ i IAL så kan ett annat lands arvsregler tillämpas trots att de som avled bodde här. Men för att detta ska hända så måste alla personer godkänna det domstolsavgörande som är till grund för detta. Det är alltså inte möjligt för din bror att gå till era föräldrars hemland när de dör och se till så att arvet blir fördelat enligt lagarna där (så att han får allt). För att det ska vara giltigt i Sverige så måste du godkänna det. Vilket du inte verkar vilja göra. Det skulle vara möjligt att tillämpa det beslutet i era föräldrars hemland, men då kommer det beslutet endast omfatta egendom i det landet och inte i Sverige. Skulle de då alltså ha det mesta av deras egendom här kommer din bror inte komma åt det om han skulle försöka göra så.

Nu kommer jag till vad som kommer att gälla om de svenska arvsreglerna blir tillämpliga.

De svenska arvsreglerna skulle troligtvis vara betydligt bättre för dig om de tillämpades, men sämre för din bror om de tillämpades. Det är därför jag tror att din bror kommer att försöka få era föräldrars lands lag att bli gällande när de dör. Det hela är egentligen upp till era föräldrar, har de skrivit ett testamente där de säger att de vill att deras hemlands arvsregler ska vara tillämpliga så blir de det. Har de inte gjort något testamente kommer svenska arvsregler att bli tillämpliga.

Vad har du då rätt till enligt de svenska arvsreglerna? Till att börja med så har du beskrivit att din bror fått en massa saker av era föräldrar, lägenhet, resor osv. Detta är i Sverige att betrakta som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ÄB (se här). Detta betyder att allt din bror får av era föräldrar nu i livet kommer hans arv minskas med enligt samma paragraf.

Till detta förskott på arv finns vissa undantag, har era föräldrar sagt att det inte är förskott på arv när han fått det så är det inte förskott på arv. Dessutom så om det skulle vara så att de saker han fått i förskott på arv inte blir lika mycket som du ärver så behöver han inte betala något till dig enligt 6 kap. 4 § ÄB (se här).

Det blir såklart svårt att bevisa värdet på de saker han fått eftersom du troligtvis inte kommer ha tillgång till kontoutdrag eller dylikt. Det kan även bli svårt att bevisa att han fått det av era föräldrar, så du skulle redan nu kunna börja samla bevis kring detta. Notera att bilen din brors fru fått inte är att se som förskott på arv om gåvan riktades till henne. Är det egentligen hans bil men hon får köra den (vilket kan vara svårt för dig att veta) så är det förskott på arv.

Du skriver även i din fråga att han kommer att få allt när era föräldrar dör. Detta måste regleras i ett testamente. Att era föräldrar enbart sagt till din bror att han kommer att få allt när de dör är inte tillräckligt. Finns det då inget testamente ska ni dela lika på allt och då ska hans arv minskas med det han fått i förskott. Skulle de då skrivit ett testamente där det står att din bror kommer att ärva allt har du ändå rätt att få ut din laglott.

Vad är då en laglott? Jag ska förklara det med ett exempel: Låt oss säga att era föräldrar dör och tillsammans har de 200 000 kr. De enda som ska ärva är du och din bror, enligt svenska lagar ska ni dela detta på hälften, alltså få 100 000 var. Er arvslott skulle alltså vara 100 000 kr. Men har då era föräldrar skrivit ett testamente där de vill ge alla 200 000 kr till din bror har du rätt att få ut din laglott. Din laglott blir då halva arvslotten, alltså 50 000 kr enligt 7 kap. 1 § ÄB (se här).

Det finns en situation som inte riktigt är reglerad i lag. Det är om era föräldrar skriver i deras testamente att din bror ska ärva allt och att ett land utanför EU:s lag ska vara tillämplig. Då finns det en risk att du inte ens kan begära din laglott. Enligt en artikel i DN som jag länkar nedan så finns det en risk att inte ens laglotten kan begäras ut om lagarna som ska tillämpas enligt testamentet inte omfattar en laglott.

Sammanfattning

Vad som är viktigast för dig är om era föräldrar skrivit ett testamente. Beroende på vad som står där kan det påverka ditt arv väldigt mycket. Ska ett lagarna i ett land utanför EU tillämpas? Då finns en risk att du kommer få väldigt litet arv, om inte all egendom finns här i Sverige för då kommer inte Sverige godkänna att din bror får allt, om det inte står att det landets lag ska tillämpas i ett testamente. Finns det ett testamente där det står att din bror ska ärva allt har du fortfarande rätt till din laglott, om svensk lag ska tillämpas. Finns inget testamente så kommer du troligtvis få betydligt större arv än om det finns ett testamente som är till din nackdel.

Jag hoppas du fått svar på de frågor du hade. Har du någon fundering så lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag på den så fort jag kan.

Här finns en länk till förordningen jag pratade om: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1480878168968&uri=CELEX:32012R0650

Se även regeringens faktablad: http://www.regeringen.se/contentassets/960bc96df6894670843ed3baebd1766c/faktablad-arv-i-internationella-situationer.pdf

Artikel från DN om laglott: http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/barn-kan-bli-snuvade-pa-sitt-arv/

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86833)