Svensk skilsmässas giltighet i USA

2021-04-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Mitt ex och jag gifte oss i USA 2009. Vi är båda endast svenska medborgare. Vårt äktenskap var sedan även registrerat i Sverige (direkt efter giftermålet). Sen 2013 bor vi i Sverige och 2019 gick vår skilsmässa igenom. Hur gör vi för att även skilja oss i USA? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, som ingåtts utomlands regleras i Sverige i lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). I Sverige brukar beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i en annan stat gälla, om det förelåg skälig anledning till att talan prövades i den främmande staten (3 kap. 7 § IÄL).

Vad som gäller i andra länder regleras dock inte av svensk rätt, och reglerna kan se annorlunda ut. I USA brukar giftermål och skilsmässa generellt hanteras av delstaterna. Det finns inga traktat mellan USA och något annat land som innebär att USA alltid måste erkänna det landets beslut om äktenskapsskillnader. Generellt sett brukar beslut om äktenskapsskillnad erkännas även i USA:s delstater, så länge båda parter har fått varsel om målet och har haft möjlighet att uttala sig under målets gång. Att åtminstone en av parterna bodde i landet som utfärdat beslutet om äktenskapsskillnad gör det också mer troligt att beslutet kommer erkännas. Jag kan dock inte ge dig ett definitivt svar. Vill du ha ett säkert svar bör du vända dig till myndigheterna eller en jurist i USA.

Jag beklagar att jag inte kan ge ett definitivt svar på din fråga, men hoppas att du fått någon klarhet i den! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1096)
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning
2021-10-07 Beräkning av bostadens värde vid bodelning

Alla besvarade frågor (96402)