Svensk medborgare vill skilja sig från sig thailändska fru i Sverige

2019-07-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min son vill skilja sig från sin Thailändska fru. Han är svensk medborgare och bor i Sverige. Hon är Thailändsk medborgare och bor i Thailand. Är det svensk eller Thailändsk lag som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din son inte vill flyga ner till Thailand i ca 10 h för att där genomgå en process om äktenskapsskillnad, utan i stället ansöka om stämning på sin thailändska fru inför svensk domstol.

Vad krävs för att svensk domstol ska vara behörig att uppta din sons ansökan om äktenskapsskillnad?

För att din son över huvud taget ska kunna ansöka om stämning på sin thailändska fru inför svensk domstol så måste äktenskapet vara giltigt i Sverige. Äktenskapet är giltigt i Sverige om det är giltigt i det land där det ingicks. I din fråga framgår inte om din son ingick äktenskapet i Sverige eller i Thailand (eller något annat land för den delen). Det vill säga om det var en svensk eller utländsk vigsel. I mitt svar utgår jag från att din son ingick äktenskapet i Thailand. Med den utgångspunkten är din sons äktenskap giltigt i Sverige om det är giltigt i Thailand, se 1 kap. 7 § Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Dessutom krävs att äktenskapet har ingåtts "på rätt sätt" i Thailand för att det ska erkännas i Sverige. Om din son exempelvis ingick äktenskapet i Thailand under tiden han var under 18 år så ingicks det inte på rätt sätt. Ett annat exempel är om äktenskapet ingicks under tvång. Se 1 kap. 8 a § IÄL. Eftersom det saknas information i din fråga angående förhållanden kring äktenskapets ingående så utgår jag från att allting har gjorts ordentligt och på rätt sätt i Thailand.

Under de förutsättningarna kan din son ansöka om stämning på sin thailändska fru inför svensk domstol eftersom han är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige, se 3 kap. 2 § IÄL. (Observera att jag utgår från att din son har hemvist i Sverige eller tidigare haft hemvist här i Sverige sedan han fyllt 18 år, se lagtexten).

Vilken lag kommer att tillämpas på din sons äktenskapsskillnad?

När den svenska domstolen har förklarat sig behörig att uppta din sons stämning om äktenskapsskillnad så kommer domstolen lyckligtvis använda sig utav svensk lag på äktenskapsskillnaden, se 3 kap. 4 § IÄL. Det innebär att Äktenskapsbalkens (ÄktB) regler aktualiseras. Exempelvis regler om betänketid, se 5 kap. 1-5 §§ ÄktB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (901)
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?
2020-05-17 Vilka ekonomiska rättigheter kan jag ha vid en skilsmässa?
2020-05-17 Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?
2020-05-16 Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80290)