Svensk äktenskapsskillnad, giltig i USA?

2017-04-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
hejen fråga om ett äktenskap som ingicks i usa 1997, min fru är amerikansk medborgare men har bott i sverige sen 1995. vi har nu lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätt som nu dömt i målet att vi är skilda. Är vi med det även skilda i USA eller måste jag meddela de ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Initialt redogör jag för vad som hade gällt om ni stället hade skiljt er i USA, och om äktenskapsskillnaden då hade varit giltig i Sverige. Anledningen till detta är för att jag ska kunna ge dig en bra förklaring och svar på din fråga, som du hittar sist i mitt svar.

Vad gäller om äktenskapsskillnad hade skett i USA?

Ett beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i främmande stat, exempelvis USA, ska gälla i Sverige, om det med hänsyn till makes medborgarskap eller hemvist eller annan anknytning förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten.

Lagen säger alltså att om ni hade istället valt att skilja er i USA hade Sverige godkänt detta beslut enligt kraven i 3 kap. 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) - som du hittar här.

Tillämpning på ditt ärende

I den amerikanska internationella privaträtten borde finnas liknande lagstiftning som stadgar samma som IÄL. Jag kan dock inte med säkerhet svara för den amerikanska rättens innehåll, då vi endast är specialiserade på svensk rätt, utan min rekommendation är att ni vänder er till den Amerikanska ambassaden eller liknande. Troligtvis krävs någon form av anmälan från er sidan, som visar på att ni har genomfört en äktenskapsskillnad här i Sverige. Någon automatisk reglering borde inte vara aktuellt, utan ni behöver sannolikt själva registrera er äktenskapsskillnad vid motsvarande myndighet (till svensk tingsrätt) i USA.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Stort lycka till och trevlig helg,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94270)