Svägerska får vara vittne vid upprättande av testamente

Kan min svägerska bevittna mitt testamente?

Hon är syster till min sedan 16 år avlidna make.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill få svar på om en svägerska får vittna ett testamente. För att besvara din fråga kommer jag vända mig till Ärvdabalken (ÄB) som är den lag som blir relevant när det kommer till formen för ett upprättande av testamente. Närmare bestämt är det 10 kapitlet i ÄB som blir relevant.

Formkrav för testamente
För det första så ska testamentet upprättas skriftligen och sedan bevittnas av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Dessa vittnen måste bevittna testamentet samtidigt i varandras närvaro, varefter de båda ska signera testamentet med sina namn. Viktigt här är att vittnena förstått att de bevittnat ett testamente. Vidare innebär kravet på närvaro av de båda vittnena att de ska ha varit i samma rum och sett den andra skriva under.

Med detta sagt så innebär det att det inte räcker med ett vittne, utan det krävs två vittnen som samtidigt vittnar och signerar testamentet. Vad som sedan blir aktuellt utifrån din fråga är om din svägerska skulle kunna utgöra en av dessa två vittnen som krävs för att skapa ett giltigt testamente.

De som inte får vara vittne är (10 kap. 4 § ÄB):

Den som är under 15 år, Den som är påverkad av en psykisk störning (dvs. inte uppfyller kravet för att vara medveten om att det är ett testamente som bevittnas), Testastatorns make eller sambo, eller Annan släkting i rakt upp- och nedstigande led, även genom svågerlag.

Den sista punkten angående svågerlag syftar inte på svågerlag som i svåger eller svägerska utan hänför sig till exempelvis svärföräldrar eller "svärbarn". Med andra ord, bara svågerlag i rätt upp- och nedstigande led.

Svägerska kan bevittna testamentet
Sammanfattningsvis finns en rad krav att förhålla sig till, dels vad gäller själva testamentet och dels vad gäller behörigheten för vittnena. Klart är dock att din svägerska får bevittna testamentet. Observera dock kravet på två vittnen innan du går vidare med upprättandet av ditt testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning