Surrogat till enskild egendom

2016-07-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har genom gåva fått en del i en fastighet som enskild egendom. Om jag säljer min del i denna fastighet och använder pengarna till att skaffa en annan fastighet, är då den nya fastigheten också enskild egendom? Jag är gift och vi har inget äktenskapsförord. Behöver man skriva något om att den nya fastigheten också är enskild egendom eller blir den det per automatik?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom som den ena maken fått i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda är enligt 7 kap. 2 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken (ÄktB) enskild egendom. Det är också det som trätt i stället för egendom som är enskild enligt 2 p, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB (här).

Det innebär att den fastighet du köper istället för den fastighet du har fått i gåva också kommer att vara enskild egendom om inget annat avtalats.

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85200)