FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/06/2013

Surrogat till enskild egendom

Min son fick arva fonder, aktier och kontanta medel i form av enskilt egendom .Han köpt en lägenhet med en del av arvet efter c:a fem legenhets affär köpte han ett hus tillsamans med en kvinna Hela kontant insatts till husköpet var från lägenhets försäljning ska detta summan räknas som enskilt egendom och hur i så fall ska man bevisa detta.tack

Lawline svarar

Hej!

Om inget annat framgått att testamentet är även surrogat till den enskilda egendomen enskild egendom, 7:2 p. 2 äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#A3). Om hela kontantinsatsen vid alla förvärv kommit från försäljningen av den tidigare enskilda egendomen utgör även huset enskild egendom. Om delvis enskild egendom och delvis giftorättsgods använts får egendomen blandad karaktär, det vill säga delvis enskild egendom och delvis giftorättsgods.

För att kunna bevisa att huset är surrogat till fonderna, aktierna och de kontanta medlen måste det visas att det är den enskilda egendomen som används till att förvärva den nya egendomen i varje led. Det kan t.ex. bevisas genom köpehandlingar. Om det visas att den tidigare egendomen sålts i samband med att den nya köpts talar det för att den nya egendomen är surrogat till den tidigare. Kom ihåg att surrogationen måste bevisas i varje led.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000