FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/01/2018

Substitutegendom är undantagen från övertaganderätten

Hej

Vad betyder följande.

Vidare skall även substitutegendom vara undantagen från övertaganderätt enligt 11 kapitelt 8 paragrafen

Äktenskapsbalken resp. 16 paragrafen Lagen om sambors gemensamma hem.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fört ska sägas att en substitutegendom är något som ersatt en tidigare egendom. Efter det måste vi utreda vad 11:8 Äktenskapsbalk (1987:230) och 16 § Sambolag (2003:376) handlar om. Paragraferna handlar om att den make/sambo som har bäst behov av den gemensamma bostaden och bohaget ska få det på sin lott vid bodelningen.

Jag tolkar det därför som att meningen du bifogat betyder att om det finns egendom som ersatt bostaden/bohaget så ska den inte omfattas av övertaganderätten. Det spelar därför ingen roll vilken make som behöver subsitutegendomen mest när en fördelning av egendomen ska ske.

Med vänliga hälsningar,

Emmy PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000