Substitutegendom är undantagen från övertaganderätten

2018-01-16 i Bodelning
FRÅGA
HejVad betyder följande.Vidare skall även substitutegendom vara undantagen från övertaganderätt enligt 11 kapitelt 8 paragrafenÄktenskapsbalken resp. 16 paragrafen Lagen om sambors gemensamma hem.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fört ska sägas att en substitutegendom är något som ersatt en tidigare egendom. Efter det måste vi utreda vad 11:8 Äktenskapsbalk (1987:230) och 16 § Sambolag (2003:376) handlar om. Paragraferna handlar om att den make/sambo som har bäst behov av den gemensamma bostaden och bohaget ska få det på sin lott vid bodelningen.

Jag tolkar det därför som att meningen du bifogat betyder att om det finns egendom som ersatt bostaden/bohaget så ska den inte omfattas av övertaganderätten. Det spelar därför ingen roll vilken make som behöver subsitutegendomen mest när en fördelning av egendomen ska ske.

Med vänliga hälsningar,

Emmy Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?