FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/05/2020

Substitut för och avkastning av enskild egendom

Hej. Skall gå igenom en bodelning där det finns pengar efter en olycka. Har hört mig för lite,men vill hörs erat svar. Vilka pengar får undantas i en bodelning? Har fått till svar att "förbrukade" pengar inte får undantas. Tex köpe av fordon.

Vad har ni för svar på det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör bodelning med anledning av skilsmässa, och att pengarna i sig utgjort giftorättsgods.

För den händelse frågan rör bodelning efter samboskaps upphörande gäller att pengar inte utgör samboegendom, och således inte ingår i bodelningen (3 och 14 § SamboL).

Egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelning med anledning av skilsmässa, i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Egendom är enskild i följande sex situationer:
1. Om egendomen till följd av äktenskapsförord är enskild.
2. Om egendomen mottagits som gåva av någon annan än den andra maken, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom.
3. Om egendomen har erhållits genom testamente, med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda egendom.
4. Om egendomen har ärvts, och enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda egendom.
5. Om egendomen erhållits genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken, med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom.
6. Om egendomen har trätt istället för egendom som avses i de första fem situationerna, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen utgör enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken).

Den sjätte situationen rör så kallade substitut, det vill säga när annan egendom ersatt enskild egendom – exempelvis då pengar som erhållits som enskild egendom har använts för att köpa en bil. Jag tolkar din fråga som att den rör substitut, och sådana utgör alltså i regel även dessa enskild egendom.

Motsatt huvudregel gäller däremot för avkastningen av enskild egendom. Sådan avkastning är istället giftorättsgods, om inte annat följer av det rättsliga dokument som enligt situation 1–5 ovan gjorde viss egendom till enskild (7 kap. 2 § andra stycket äktenskapsbalken).

För att summera allt det sagda i en exemplifierande mening: Om pengar som mottagits som enskild egendom använts till köp av aktier utgör aktierna enskild egendom medan avkastningen utgör giftorättsgods, om inte annat framgår av det dokument som gjorde pengarna till enskild egendom.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000