Styrelsesuppleants rätt att närvara vid styrelsemöten

2017-06-28 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Jag sitter som suppleant i en bostadsrättsstyrelse men får inga kallelser till styrelsemötena. Har jag rätt att närvara vid mötena även utan inbjudan då jag vet var och när mötet är eller kan man helt sonika utesluta mig från ett sådan möte? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

En styrelsesuppleant är likställd med en styrelseledamot, 6 kap 1 §, lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, LEF, se här. I föreningens stadgar kan det dock anges vissa avvikande bestämmelser om suppleanter.

Det är endast suppleant för arbetstagarledamot som enligt lag ska bli behandlad på samma sätt som personen den är suppleant för i bemärkelsen att hen på samma sätt ska bli kallad till och närvara under styrelsemöten. É contrario (motsatsvis) kan det här tolkas som att det inte föreligger en skyldig för styrelsen att kalla en "vanlig" suppleant till varje sammanträde, 6 kap 9 §, LEF. Det vanligaste är dock att suppleanterna blir kallade till alla möten och deltar fullt ut i styrelsearbetet, med den stora skillnaden att suppleanter inte har någon rösträtt.

Sammanfattningsvis så kan du komma till mötena om det inte står något annat i föreningens stadgar, eftersom du som styrelsesuppleant är likställd med styrelseledamot enligt lag.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (551)
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?
2021-12-28 Kan en anställd i en ideell förening och vara styrelsemedlem i föreningen?
2021-12-22 När blir ett årsmötesprotokoll giltigt?

Alla besvarade frågor (98475)