Styrelseordförandes behörighet i bostadsrättsförening

Hej,

frågan gäller trappstädning.

Bostadsrättsföreningen har olika åsikter om att köpa tjänsten. Kan ordförande själv

bestämma i denna fråga. Kostnaden är ca. 12000/år.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Regler om bostadsrättsföreningar återfinns således i lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen

En bostadsrättsförening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. (6 kap. 1 §) Inom styrelsen ska ska en av ledamöterna vara ordförande. (6 kap. 8 §) Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter såsom exempelvis bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten och upphandling av tjänster för olika typer av arbeten. (6 kap. 6 §) Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. (6 kap. 9 § 1 st ) Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. (6 kap. 9 § 2 st) Styrelseordförandens mening avgör alltså utfallet i en fråga vid lika röstetal. Vidare kan styrelsen delegera sitt ansvar men måste då se till att den till vilken delegation sker är lämplig för uppgiften och löpande kontrollera att uppgiften fullgörs. (6 kap. 6 § 4 st)

Sammanfattningsvis

Under förutsättning att styrelseordföranden inte delegerats ansvaret avseende renhållning av trapphusen och att lika röstetal inte föreligger vid omröstning i frågan så kan styrelseordföranden inte ta beslut i frågan.

Mer rådgivning eller hjälp av en jurist

Vänd dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000