Styrelseledamot som sekreterare eller kassör

2019-06-16 i Föreningar
FRÅGA
Kan en styrelsesuppleant i en bostadsrättsförening vara sekreterare eller kassör i föreningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 12 § Bostadsrättslagen (BrL) är huvudregeln att bestämmelserna i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (EFL) gäller beträffande föreningens ledning. Om en styrelseledamot inte har möjlighet att närvara vid ett föreningssammanträde ska suppleant som har till uppgift att rycka in i dennes ställe ges tillfälle att göra det, 7 kap. 20 § EFL. Suppleanten har då samma ansvar för de beslut som fattas under sammanträdet som den ordinarie ledamoten hade haft. Suppleanten har inget ansvar för de beslut som fattats på sammanträden där suppleanten inte trätt i stället för en ordinarie ledamot.

Det finns inget i lagen som hindrar att en suppleant utses till sekreterare eller kassör. Det finns inga formella krav på att dessa roller måste innehas av en styrelseledamot. Däremot kan en suppleant inte utses till ordförande, eftersom ordföranden måste vara styrelseledamot enligt 7 kap. 17 § EFL.

Märk dock att det är relativt vanligt att det föreskrivs i föreningens stadgar att roller såsom exempelvis sekreterare eller kassör måste innehas av en styrelseledamot.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (367)
2019-11-10 Kan man bli ordförande i en bostadsrättsförening om man har fått skuldsanering?
2019-11-04 Beslut i samfällighetsförening
2019-10-27 Ska resultat-och balansräkning fastställas på årsmötet för en ideell förening?
2019-10-17 Avsluta uppdrag som ordförande i ideell förening

Alla besvarade frågor (74577)