Styrelseledamot som sekreterare eller kassör

Kan en styrelsesuppleant i en bostadsrättsförening vara sekreterare eller kassör i föreningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 12 § Bostadsrättslagen (BrL) är huvudregeln att bestämmelserna i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (EFL) gäller beträffande föreningens ledning. Om en styrelseledamot inte har möjlighet att närvara vid ett föreningssammanträde ska suppleant som har till uppgift att rycka in i dennes ställe ges tillfälle att göra det, 7 kap. 20 § EFL. Suppleanten har då samma ansvar för de beslut som fattas under sammanträdet som den ordinarie ledamoten hade haft. Suppleanten har inget ansvar för de beslut som fattats på sammanträden där suppleanten inte trätt i stället för en ordinarie ledamot.

Det finns inget i lagen som hindrar att en suppleant utses till sekreterare eller kassör. Det finns inga formella krav på att dessa roller måste innehas av en styrelseledamot. Däremot kan en suppleant inte utses till ordförande, eftersom ordföranden måste vara styrelseledamot enligt 7 kap. 17 § EFL.

Märk dock att det är relativt vanligt att det föreskrivs i föreningens stadgar att roller såsom exempelvis sekreterare eller kassör måste innehas av en styrelseledamot.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000