Styrelsebeslut om nedläggning av ideell förening utan att vara beslutsför

2017-06-24 i Föreningar
FRÅGA
Styrelsen i en ideell förening med 70 medlemmar har lagt ner föreningen utan att kalla medlemmarna annat än med annonsering på fb. Adresser o e-post fanns. • Medlems- och styrelsemöten har hållits utan att medlemmarna vederbörliga kallelser• Styrelsen fattar beslut utan att vara beslutsföra, endast två av fem närvarande• ”Medlemsmöten” hölls med en resp två av sjuttio medlemmar. • Revisorn har deltagit i alla möten Revisorn har mot beslut enl protokoll lagt beslag på föreningens åkgräsklippare och röjsåg och säger sig ska sälja dessa (ev är de inte kvar) • Tre medlemmar har förstört fyra fasta träningshinder trots info om att ny styrelse tar överÖverväger A/ polisanmälan av revisorn för stöld eller B/ ansöka hos Kronofogden om särskilt handräckning för åkgräsklipparen och röjsågen. (protokoll för verifiering men ev svårt att få fram fakturorna då detta är inköpt för några år sedanC/ Stämma revisorn som aktiv o för att frångått sin roll o funktion för tillsyn mot oegentligheterD/ Polisanmälan för åverkanVerkar inte finnas möjligheter för konstruktiva överläggningar. Förstörd egendom totalt ca 50 000 kr.
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

En ideell förening drivs och företräds av styrelsen som är vald av föreningsstämman, som också väljer revisorn. Det finns ingen explicit lag om hur en ideell förening ska drivas, men framförallt så är utgångspunkten i föreningens stagdar. Här står det hur många av styrelsemedlemmarna som ska vara närvarande för att föreningen ska vara beslutsför och om hur föreningen ska fatta beslut om ett avvecklande. Grundprinciper som ideella föreningar vilar på är majoritetsbeslut, öppenhet och demokrati.

För att avveckla föreningen måste blanketter skickas in till Skatteverket där det bör finnas en kopia av det sista medlemsmötet med beslutet om att föreningen ska läggas ner, där kan du börja, att begära ut blanketterna från Skatteverket.

Revisorns främsta uppgift i en ideell förening är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har tagit, samt att kontrollera att styrelsen på ett korrekt sätt sköter föreningens ekonomi. Är det så att revisorn olovligen har tagit åkgräsklipparen och röjsågen så borde du definitivt anmäla det, på så sätt kan du få beslut av domstol som sedan kommer att verka som exekutionstitel för Kronofogden. Det är en exekutionstitel som ger Kronofogden rätt att mäta ut, eller i det här fallet ta tillbaka de lösa sakerna.

Dessvärre så saknar lagen sanktioner mot en styrelse som inte följer stadgarna, och utan att veta vad era stadgar säger så kan jag inte ge mer råd än så här.

Om det är så att beslut om avvecklade har tagits på ett inkorrekt sätt i förhållande till stadgan så kan du följa sanktionerna, om det finns sanktioner, i stadgarna.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (551)
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?
2021-12-28 Kan en anställd i en ideell förening och vara styrelsemedlem i föreningen?
2021-12-22 När blir ett årsmötesprotokoll giltigt?

Alla besvarade frågor (98466)