Styrelsebeslut gällande färgen vid ommålning i en bostadsförening.

En brf i en liten gammal fastighet sedan 1860-talet. Ommålning ska ske av trapphus och dörrar. Endast cirka 14 hushåll. Styrelse 3 medlemmar. Drygt 70% av medlemmarna vill behålla ursprunglig ljus gröngrå färg på dörrar. Styrelsen önskar måla om dörrarna i mörkbrunt. Målning av väggar redan påbörjat. Vem beslutar om dörrfärg? Enligt styrelsen beslutar de. Några medlemmar säger att styrelsen ej får besluta om väsentligt ny färg. Namnlista har suttit i porten. Drygt 70% av medlemmarna röstade för bevarandet av nuvarande ljusa färg. 3 medlemmar röstade brunt och 3 medlemmar avstod.

Tacksam för svar om styrelsen kan bestämma brunt trots att nästan alla önskar behålla nuvarande färg?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Medlemmarna i en bostadsförening har rätt att utöva sin bestämmanderätt i föreningen. Detta görs då i föreningsstämman. I föreningens stadgar får det bestämmas i vilka angelägenheter medlemmarna beslutar och i vilka frågor som styrelsen ska ha fullmakt att själva fatta beslut kring. Stadgarna ser olika ut i varje förening så det är viktigt att känna till vad som står i stadgarna för just er förening. Står det tex i stadgarna att styrelsen får besluta i frågor som är av mindre väsentlighet så gäller frågan om vad som kan anses väsentligt för medlemmarna. Ny färg kan i högsta grad vara väsentligt. Se efter i stadgarna hur stor beslutsrätt styrelsen har och om de haft rätt att göra beslutet själva. Det brukar kunna stå antingen att medlemmarna har beslutsrätt i alla angelägenheter eller vissa angelägenheter. Agerandet av styrelsen är rätt eller fel beroende av vad som anges i stadgarna.

Även om styrelsen har beslutsrätt i frågan, så har en medlem alltid rätt att få ett önskat ärende prövat på stämman om denne skriftligen begär det. Min rekommendation är att ni skriver till styrelsen att ni vill ta upp ärendet gällande färgen för omröstning på föreningsstämman. Ärendet ska då hanteras på årsstämman och framröstat förslag ska då gälla.

Ni är välkomna att återkomma med följdfrågor.

Lycka till!


Jennie NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”