Stulen egendom stjäls igen

Vad händer om man stjäl en stulen vara?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Enligt 9 kap. 6 § brottsbalken (BrB) ska den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annat genom brott dömas för häleri. Detta är en, för straffrätten, tämligen ovanligt öppen brottsbeskrivning som kan inrymma allt från yrkesmässig handel med stöldgods till att någon annan än den som först stal egendomen i fråga tar den i sin besittning. Inom dessa breda ramar ryms även situationen att en viss person stjäl något från den som sedan tidigare har stulit samma sak. Att stjäla något som är stulet klassificeras alltså som häleri. 

För detta döms enligt nämnda bestämmelse till fängelse i högst 2 år. Enligt 9 kap. 6 § st. 2 BrB ska, om häleriet anses som grovt, dömas för grovt häleri, där straffet uppgår till lägst 6 månader och högst 6 år. Vid bedömningen av om häleriet är grovt ska beaktas om gärningen har avsett betydande värde, ingått som ett led i en brottslighet som utövas systematiskt eller annars varit av särskilt farlig art. Enligt 9 kap. 7 § BrB ska, om häleriet i fråga är att anse som ringa, istället dömas för häleriförseelse till fängelse i högst 6 månader. Vid bedömningen av huruvida häleriet är ringa kan samma faktorer som anges i 9 kap, 6 § st. 2 BrB beaktas. 

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”