Strikt ansvar för hundägare

2020-05-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag är fullt medveten om att man som hundägare har s.k. strikt ansvar vad gäller skador som hunden orsakar. Vad gäller i denna situation: Jag bor ute på landet som är omgivet av stora ägor med betesmark för djur, främst kor. Vid mina dagliga promenader med hunden på grusvägar som går mellan betesmarkerna så händer det att korna blir skrämda av hunden och sätter av i full karriär i motsatt håll. Om någon av korna skulle bli skadade då är jag att betrakta som ansvarig för detta?Vägen jag går på är avgränsad från betesmarkerna med hjälp av glest elstaket och hunden är alltid kopplad, förvisso med ett förhållandevis långt koppel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du nämner i din fråga har hundägare ett rent strikt ansvar för sina hundar, vilket framgår av 19 § första stycket lag om tillsyn över hundar och katter. Detta innebär att du som hundägare är skyldig att ersätta alla skador som orsakas av din hund. En förutsättning för att du ska bli ersättningsskyldig är alltså att din hund har orsakat en skada. Jag kommer nedan att redogöra för två olika ytterlighetsfall som kan vara till vägledning, men det är viktigt att förstå att en enskild prövning kommer att göras från fall till.

- Om kornas reaktion beror på att hunden börjar skälla högljutt och springer mot betesmarken kan det anses att skadan har orsakats av hunden.

- Om kornas reaktion istället uppstår så fort de får syn på hunden, trots att den varken skäller eller i övrigt beter sig på ett sätt som kan uppfattas som aggressivt, så kan kravet på orsakande inte anses vara uppfyllt.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2020-05-04 Strikt ansvar för hundägare
2020-04-30 Kan jag kräva produktansvar om jag redan har förlikats med tillverkaren?
2018-03-05 Skadeståndsskyldig för hund
2017-08-10 Vem är ansvarig för skador orsakade av en hundvalp?

Alla besvarade frågor (93110)