Kan jag kräva produktansvar om jag redan har förlikats med tillverkaren?

2020-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
HejLäste precis om personen som fått en tandskada pga en broskbit eller liknade i scans korv. Jag råkade ut för precis samma sak men i en köttbulle från Scan .Efter tandvårdskostnader på över 20000 efter att ha varit tvungen att göra ett implantat pga att förutom tanden gick sönder öven roten sprack. Det enda jag fick av Scan var ett presentkort på Scanprodukter på 200kr.Förutom det hade dom något prejudikat om att brosk i köttbullar inte kan undvikas.Är det alltså värt att gå vidare med mitt ärende ?Kan tillägga att både röntgenbilder och intyg från tandläkare bifogades tillsammans med dokumentation av förpackningen.
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Du har fått en tandskada till följd av ett föremål i ett livsmedel. Eftersom din skada uppstått genom att en produkt, i detta fall köttbulle, brustit i sin säkerhet är produktansvarslagen (PAL) tillämplig. PAL är en skadeståndsrättslig speciallagstiftning som tillämpas framförskadeståndslagen (SkL), förutsatt att lagens kriterier uppfylls vilket ska utredas härnäst.

Vilka kriterier uppställs för produktansvar?

Lagen tillämpas när en produkt orsakar person- och sakskada, i ditt fall personskada, på grund av att den brustit i sin säkerhet (1 § PAL). En produkt definieras som en lös sak (2 § PAL). Inom juridiken är en lös sak fysiska samt rörliga föremål vilket en köttbulle är. Det kan vara lite problematiskt att argumentera för att brosk är en säkerhetsbrist. Detta eftersom att brosk är en stödjevävnad som naturligt finns i det djur ur vilket köttet har utvunnits. Däremot kan det trots detta föreligga en säkerhetsrisk i och med att en omfattande skada orsakats. En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter (3 § PAL). Om säkerhetsbrist föreligger ska konsumenten erhåll skadestånd (6 § PAL).

Vad innebär detta för dig?

I din fråga finns det omständigheter som tyder på att tillverkaren har ett produktansvar till följd av säkerhetsbristen i tillverkarens produkt. I sådana fall ska skadestånd betalas ut till konsumenten. Det finns däremot ett problem. Genom att du mottagit ett presentkort av tillverkaren har du ingått en förlikning. På så sätt har du och tillverkaren redan löst detta problem. Om du skulle ta frågan vidare är detta presentkort mycket problematiskt för din talan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2020-05-04 Strikt ansvar för hundägare
2020-04-30 Kan jag kräva produktansvar om jag redan har förlikats med tillverkaren?
2018-03-05 Skadeståndsskyldig för hund
2017-08-10 Vem är ansvarig för skador orsakade av en hundvalp?

Alla besvarade frågor (93065)