Straffvärde och straffmätning

2021-04-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej Lawline! Tack för en superbra sida. Jag undrar varför man inte använder det högsta straffet för ett brott. Säg snatteri som ett exempel där påföljden kan bli upp till 6 månader. Hur kommer det sig att dessa 6 månader inte döms ut?
SVAR

Hej! Först och främst vill vi tacka så mycket för att du uppskattar vår hemsida! Sen vill jag även tacka dig för att du vänder dig till just oss med din fråga.

Din fråga rör straffvärde och straffmätning som regleras i 29 kapitlet brottsbalken (BrB). Straffvärde kan beskrivas som hur allvarligt ett brott är jämfört med andra brott. Då ser en till straffskalan, vilket innebär att straffet för det enskilda brottet bestäms inom straffskalan för brottet och med hänsyn till bland annat den skada som brottet medfört. Det är till exempel skillnad på straffvärdet av grov misshandel och straffvärdet av vållande till kroppsskada, grov misshandel är allvarligare och har ett högre straffvärde. Det gör att straffskalorna för brotten är olika.

Vid en straffmätning (det som din fråga specifikt rör) görs istället en bedömning av straffet för ett brott i ett enskilt fall med hänsyn till straffvärdet och andra omständigheter (se 29 kap. 1 § BrB). Vid straffmätningen bestämmer alltså domstolen var på straffskalan en gärningsperson hamnar. Då tar man hänsyn till brottets allvar, gärningspersonens avsikt, ålder och andra faktorer. Detta gör att det ibland finns så kallade förmildrande omständigheter som gör att en t.ex får ett kortare straff än det som anges. Se bland annat 29 kap. 4 -7 §§ BrB. Det är viktigt att skilja på straffvärde och straffmätning då det är två helt olika saker.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!

Lycka till och allt gott,

Suana Tafic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96356)